Począwszy od 17 czerwca, kierowcy angażujący się w transport ludzi, także tacy, którzy prowadzą taksówki, będą musieli legitymować się prawem jazdy wydanym w Polsce. Wszystko za sprawą nowelizacji przepisów. Ci, którzy nie spełniają tego wymogu, mają niewiele czasu na wymianę swojego obecnego zagranicznego prawa jazdy na polskie.

Od nowego regulaminu, każdy kierowca przewożący osoby będzie zobligowany do prezentowania polskiego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów. Bez niego trudno będzie kontynuować świadczenie usług transportowych.

Co należy zrobić?

Kierowcy korzystający z zagranicznych praw jazdy oraz firmy transportowe, które te usługi realizują, muszą przedłożyć polski dokument uprawniający do prowadzenia pojazdów w urzędzie miasta. Mają na to nie więcej niż dwa tygodnie. Po 17 czerwca, dokument wydany poza granicami kraju nie będzie już akceptowany i stanie się nieważny dla celów zawodowych.

Dotyczy to taksówkarzy, kierowców samochodów osobowych oraz tych, którzy przewożą od 7 do 9 osób razem z kierowca. Zaznaczmy, że odpowiedzialność za aktualizację dokumentów pracowników spoczywa na właścicielach firm posiadających licencję.

Wymiana dokumentu powinna nastąpić w Urzędzie Miasta Poznania – w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Oddziale Licencji na Transport Drogowy i Kontroli. Wniosek o aktualizację trzeba złożyć osobiście lub wysłać pocztą na podany adres. To samo dotyczy czytelnej kserokopii prawa jazdy.

Możliwość umówienia się na spotkanie dostępna jest online lub telefonicznie, pod numerem 61 646 33 44.

Co do obcokrajowców z wyłącznie zagranicznym prawem jazdy, muszą oni przeprowadzić formalną wymianę na polskie prawo jazdy. Można to zrobić w Wydziale Spraw Obywatelskich i Up…