W wyniku niedawnej, niezapowiedzianej kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski, Marcin Zieliński, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia w Poznaniu, został odwołany ze swojego stanowiska. Decyzja zarządu województwa zapadła 29 grudnia. Po odwołaniu Zielińskiego, Paulina Stochniałek, wicemarszałek województwa, przedstawiła pracownikom nowego tymczasowego lidera – Roberta Mazurka. Mazurek do tej pory nie był związany z działalnością stacji pogotowia. Wicemarszałek uspokoiła załogę zapewnieniem, że zmiany na stanowisku dyrektora nie wpłyną negatywnie na ciągłość pracy zespołów ratownictwa oraz dostępność świadczeń.

Kontrola przeprowadzona w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia wykazała szereg nieprawidłowości, co skłoniło kontrolerów do negatywnej oceny funkcjonowania jednostki. Zauważono liczne uchybienia dotyczące różnych obszarów działalności stacji, takich jak zamówienia publiczne, zarządzanie finansami, księgowość oraz umowy powodujące dodatkowe koszty.

W trakcie kontrola wyszło także na jaw, że stacja pogotowia zawierała umowy na świadczenia zdrowotne udzielane przez ratowników, bez wcześniejszego ogłoszenia konkursu ofert. Dodatkowo, w sprawozdaniu finansowym za rok 2022 odnotowano zaniżoną liczbę skarg skierowanych przeciwko działalności stacji.