20 marca, w środę, w Poznaniu podpisano zarządzenie wprowadzające „Standardy Retencji dla Miasta Poznania”. Ten dokument zasadniczo zmienia podejście do zarządzania wodami deszczowymi w mieście, promując wykorzystanie tzw. błękitno-zielonej infrastruktury. Wszelkie przyszłe inwestycje realizowane w stolicy Wielkopolski, niezależnie od tego, czy są prowadzone przez deweloperów czy nie, będą musiały uwzględniać systemy umożliwiające gromadzenie i ponowne wykorzystanie wody deszczowej. Podkreślono także konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości zieleni miejskiej.

„Adoptowanie Standardów Retencji oznacza całkowite przeorientowanie się na temat zagospodarowania wód opadowych i obecności wody w naszym mieście. Porzucamy konwencję tradycyjnego odprowadzania deszczówki na rzecz strategii, które kierują się zasadą zatrzymania i gospodarowania wodą na miejscu”, mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta Poznania. „Głównym celem jest sprawienie, żeby nasze miasto było odporne na zmiany klimatyczne. Poznań powinien działać jak gąbka, gromadząc wodę deszczową i umożliwiając jej wykorzystanie podczas okresów suszy”, dodaje prezydent.

Zgodnie z nowymi standardami, istotnym elementem skutecznego zarządzania wodami opadowymi jest minimalizowanie zakłóceń lokalnego cyklu hydrologicznego podczas planowania inwestycji, projektowanie rozwiązań uwzględniających najbardziej niekorzystne warunki deszczowe, stosowanie odpowiednich współczynników bezpieczeństwa przy obliczeniach oraz odpowiednie wykonanie i eksploatacja, w tym duży udział procentowy błękitno-zielonej infrastruktury.

Regulacje określone w zarządzeniu mają na celu maksymalizację zatrzymania i zagospodarowania wód opadowych na terenie miasta, traktowanie wody jako cennego zasobu ekosystemu, poprawę jakości życia mieszkańców, ochronę siedlisk naturalnych, utrzymanie zrównoważonego systemu zarządzania wodami opadowymi, redukcję negatywnych skutków urbanizacji i nadmiernego uszczelniania terenu oraz dostosowanie przestrzeni miejskiej do zmian klimatycznych.

„Dokument został opracowany przez Zespół ds. opracowania standardów retencji dla Miasta Poznania, powołany przez prezydenta. Składał się on z przedstawicieli Wydziału Klimatu i Środowiska UMP, Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Aquanetu, Aquanetu Retencja oraz Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. środowiska przy KSR”, informują urzędnicy miasta.