Rozwój kluczowej dla Polski arterii komunikacyjnej, jaką jest droga ekspresowa S11, osiągnął istotny postęp. Główny Zarząd Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) poinformował o wyborze wykonawcy 22-kilometrowego odcinka tej drogi pomiędzy miastami Oborniki i Poznań, włączając w to obwodnicę Obornik.

Jest to efekt przetargu, który rozpoczął się 10 października ubiegłego roku, a zwycięzcą okazało się konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Konsorcjum to złożyło najkorzystniejszą ofertę, wycenioną na ponad 853 miliony złotych. Oferta została oceniona na podstawie kryteriów cenowych (55%) oraz jakościowych (45%), uwzględniających m.in. gwarancje na ekrany akustyczne, obiekty mostowe oraz plan zagospodarowania pozyskanego destruktu asfaltowego.

Zaoferowane przez konsorcjum warunki okazały się lepsze od propozycji siedmiu innych uczestników przetargu. Jeśli nie dojdzie do odwołań, a pozytywny wynik kontroli uprzedniej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zostanie utrzymany, umowa z wykonawcą powinna zostać podpisana w II kwartale obecnego roku.

Wybrany projekt będzie realizowany w formule „Projektuj i buduj”, co pozwoli na pełne dostosowanie drogi do aktualnych i przyszłych potrzeb użytkowników. Całość inwestycji ma zostać wykonana w ciągu 39 miesięcy, bez uwzględnienia okresów zimowych, które mogą wpływać na tempo prac.

Planowane jest, że ekspresowa S11 ostatecznie połączy Pomorze Środkowe z Aglomeracją Śląską, tworząc arterię łączącą cztery województwa i ułatwiając przemieszczanie się na trasie o długości blisko 620 kilometrów. Jest to ważne ogniwo w krajowym systemie komunikacyjnym, mające na celu poprawę dostępności regionów oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróży.

Obecnie, z dostępnych ponad 150 kilometrów drogi S11, prowadzone są prace lub przygotowania do kolejnych etapów budowy. Wśród nich znajduje się odcinek Bobolice – Szczecinek. Najnowsza inwestycja na odcinku Oborniki – Poznań znacznie przybliża zakończenie całego projektu, który ma na celu skrócenie czasu podróży z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie do nieco ponad 5 godzin dla kierowców samochodów osobowych.

Ukończenie drogi ekspresowej S11 będzie miało znaczący wpływ na rozwój gospodarczy i integrację społeczną, otwierając nowe możliwości dla mieszkańców i przedsiębiorców, ułatwiając podróże między kluczowymi regionami Polski.

Turystyka