Zostały podjęte działania konstrukcyjne dla nowego Branżowego Centrum Umiejętności specjalizującego się w zakresie piekarstwa, lokalizowanego przy ul. Warzywnej. To miejsce stanie się areną nauki dla młodzieży, która aspiruje do kariery w tej branży. Zakłada się, że cały proces budowlany potrwa do końca bieżącego roku.

Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, zaznacza, że mają na celu stworzenie nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej dla młodych ludzi dążących do profesji piekarza. Zauważa rosnący brak specjalistów w tej dziedzinie – zarówno w produkcji jak i dystrybucji chleba i innych produktów piekarskich, pomimo stale rosnącego popytu na zdrowe produkty spożywcze. Podkreśla, że nowy obiekt będzie niezwykle ekologiczny, z minimalnym zużyciem energii, dzięki zastosowaniu nowatorskich technologii takich jak pompa ciepła, system fotowoltaiczny oraz wentylacja z odzyskiem ciepła. Również planowany jest nowy zbiornik retencyjny przy szkole.

Branżowe Centrum Umiejętności stanie się integralną częścią Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego zlokalizowanego przy ul. Warzywnej. Cała inwestycja polega na rozbudowie obecnej infrastruktury edukacyjnej. Nowy budynek będzie składał się z trzech segmentów o różnych wysokościach, które będą harmonijnie nawiązywać do architektury głównego budynku szkoły.

Nowo powstałe centrum będzie domem dla pracowni piekarskiej, która umożliwi zdobywanie praktycznych umiejętności w zawodzie piekarza. Planowane są tam warsztaty prowadzone przez doświadczonych rzemieślników oraz wykwalifikowanych pedagogów. Szkolenia będą dostępne dla uczniów, nauczycieli oraz osób dorosłych.

Zastępca prezydenta Poznania, Mariusz Wiśniewski, podkreśla, że miasto od wielu lat jest zdecydowane na wspieranie edukacji zawodowej. Pomimo długotrwałych stereotypów dotyczących niższej jakości kształcenia branżowego w porównaniu do ogólnego, Poznań stara się przeciwdziałać takim przekonaniom. Poprzez akcję „Szacun dla zawodowców”, promują edukację skupioną na konkretnych umiejętnościach zawodowych, nie tylko poprzez organizację targów Arena Zawodów, ale także poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną.

Nowy budynek Branżowego Centrum Umiejętności będzie bezpośrednio połączony ze starszą częścią szkoły. Bryła parterowa będzie domem dla pracowni piekarskiej oraz pomieszczeń magazynowych i technicznych. Dział administracyjny, węzły sanitarne oraz sale szkoleniowe znajdą się na dwóch kondygnacjach, natomiast trzykondygnacyjny segment stanowiący łącznik między starą a nową częścią budynku będzie zawierał strefę komunikacyjną z klatką schodową i windą. Całkowita powierzchnia obiektu wyniesie około 730 metrów kwadratowych. Budynek będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Planuje się również stworzenie nowego zbiornika retencyjnego przy szkole. Teren dookoła obiektu zostanie odpowiednio zagospodarowany, z uwzględnieniem małej architektury oraz miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.