Mieszkańcy Poznania przemieszczający się przez Stary Rynek zaobserwowali, jak parasole są przewracane przez silny wiatr. Poznańskie Inwestycje Miejskie (PIM) informują, że istnieje konieczność wymiany systemu mocowania tych osłon słonecznych. Maja Chłopocka, pracownik PIM, wyjaśnia, że problemem okazało się niewłaściwe mocowanie adaptera, które zostało zaprojektowane i wykonane przez zewnętrzne firmy.

Prace demontażowe na parasolach na Starym Rynku w Poznaniu miały miejsce w godzinach po południowych. Chłopocka dalej wyjaśnia: „Mocowanie adaptera, zaprojektowane i wykonane przez zewnętrzne podmioty dostarczające parasole z adapterami dla właścicieli restauracji, okazało się niewłaściwe. Pracownicy pracujący w imieniu głównego wykonawcy, którzy uprzejmie pomagali przy montażu parasoli, powiadomili zewnętrzne podmioty o obecnej sytuacji i konieczności wymiany śrub niskiej jakości.”

Chociaż pracownicy firmy Tormel byli zauważeni w pobliżu parasoli, sam wykonawca nie jest powiązany z problemem na Starym Rynku. Chłopocka dodaje: „Główny wykonawca prac na Starym Rynku odpowiadał za przygotowanie fundamentów z gniazdami, które zostały wykonane prawidłowo, ale nie dostarczał on samych parasoli.”