Mieszkańcy Poznania stawią się 7 kwietnia do punktów do głosowania, aby wziąć udział w wyborach samorządowych. Osoby powyżej 60. roku życia oraz z niepełnosprawnością mają szansę na skorzystanie z kilku specjalnych udogodnień, w tym bezpłatnej komunikacji miejskiej do i z lokalu wyborczego oraz możliwość głosowania za pośrednictwem pełnomocnika lub poczty.

Urząd Miasta Poznania ogłosił, że na dzień wyborów wszyscy wyborcy, którzy ukończyli 60 lat lub są osobami niepełnosprawnymi (wraz z ich opiekunami), mogą korzystać z publicznego transportu miejskiego w Poznaniu bez ponoszenia kosztów, aby dotrzeć do miejsc do głosowania i wrócić do domu. Taka ulga jest dostępna tylko w dniach wyborów, a osoby uprawnione muszą okazać ważny dokument tożsamości.

Ponadto dla osób powyżej 60. roku życia oraz dla tych, które mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, jest możliwość głosowania poprzez pełnomocnika. Aby skorzystać z tej możliwości, należy złożyć odpowiedni wniosek w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych UMP przy ulicy Libelta 16/20. Wnioski można składać do 29 marca.

Oprócz tego, osoby w wieku powyżej 60 lat i osoby z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z opcji głosowania korespondencyjnego, do której również wymagane jest złożenie wniosku. Zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego należy przekazać komisarzowi wyborczemu najpóźniej do 25 marca. Zgłoszenie można złożyć na kilka sposobów: telefonicznie, pisemnie, mailowo lub poprzez platformę ePUAP.

Osoby niewidome i niedowidzące mogą korzystać ze specjalnej nakładki na kartę do głosowania w alfabecie Braille’a dostępnej w lokalach wyborczych. Po oddaniu głosu, nakładkę należy oddać z powrotem. Każdy wyborca niepełnosprawny może również skorzystać z pomocy osoby trzeciej, także niepełnoletniej. Urząd Miasta Poznania zapewnia obsługę tłumacza online na dzień wyborów.

Wyborcy z niepełnosprawnościami mają możliwość wybrania punktu do głosowania, pod warunkiem, że nowy punkt głosowania znajduje się w tym samym okręgu wyborczym.