W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji (KWP) w Poznaniu zorganizowano ceremonię z okazji jedenastej rocznicy utworzenia Zespołu Antykonfliktowego Policji (ZAK) w tym mieście. Od kiedy ten team powstał, jego członkowie są nieodłącznym elementem różnorodnych działań zabezpieczających na obszarze miasta Poznania i całego regionu Wielkopolski, a nawet poza jego granicami. Charakterystyczne dla ich pracy jest stosowanie tzw. „miękkiego podejścia”.

Niezwykle istotne było to, że podczas tej rocznicowej gromadki obecni byli ci, którzy dostarczyli swój wkład w stworzenie i funkcjonowanie ZAK. Sławomir Piekut, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, który reprezentował nadinspektora Piotra Mąkę, przeprowadził ceremonialne powitanie gości honorowych.

Na miejscu byli między innymi Adam Kachel – Dyrektor Głównego Sztabu Policji oraz Jakub Gorczyński – Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu. Pojawili się również komendanci miejski, powiatowi i z poszczególnych komisariatów Policji w Poznaniu, którzy delegowali swoich oficerów do ZAK. Nie zabrakło także Jarosława Echausta – Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu, Macieja Nestoruka i Rafała Pawłowskiego – inspektorów na emeryturze, naczelników z KWP i Komendy Miejskiej Policji (KMP) w Poznaniu, jak również Zastępców i Dowódców Kompanii Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu. Obecni byli również pełnomocnicy KWP odpowiedzialni za ochronę praw człowieka oraz Przemysław Postaremczak – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Ceremonia była przede wszystkim poświęcona policjantom z ZAK, którzy zostali uhonorowani przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu specjalnymi rozkazami i medalami pamiątkowymi. Dodatkowo, Sławomir Piekut wręczył upominki w postaci pamiątkowych ryngrafów tym, którzy w wyjątkowy sposób przyczynili się do powstania i rozwoju ZAK. W ramach uroczystości przygotowano także krótki film ukazujący działalność Zespołu Antykonfliktowego, a na koniec zrobiono pamiątkowe zdjęcie.

Zespół Antykonfliktowy powstał pod koniec 2010 roku w KWP w Poznaniu. Pierwsze działania antykonfliktowe przeprowadzane były przez policyjnych negocjatorów i psychologów. Początki tej inicjatywy w Polsce sięgają listopada 2011 roku, kiedy to wprowadzono pilotażowy projekt Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Była to pierwsza jednostka, która rozpoczęła przygotowania do wdrożenia i zastosowania nowego podejścia do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas różnego rodzaju imprez masowych, zgromadzeń, protestów publicznych oraz innych sytuacji kryzysowych.

15 listopada 2011 roku to data, kiedy po raz pierwszy policjanci KWP w Poznaniu zaangażowali się w działania o charakterze antykonfliktowym. Miało to miejsce podczas meczu piłki nożnej pomiędzy reprezentacjami Polski i Węgier. Po tym wydarzeniu zarząd KWP podjął decyzję o rozpoczęciu nowego procesu rekrutacji do ZAK, który zakończył się szkoleniami w Rokosowie i Poznaniu.

Organizacja i działanie poznańskiego zespołu oparte zostały na modelach doświadczeń niemieckiej Policji w Dolnej Saksonii (Konfliktmanagement) oraz Policji Republiki Czeskiej (Antikonfliktni Tym). Te modele z dużym sukcesem i aprobatą społeczną stały się podstawowym elementem działań policji. Po udanym zabezpieczeniu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 w Poznaniu, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu ustalił oficjalne zasady funkcjonowania zespołu. Istnieją one w formie decyzji nr 193/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku, a od 2021 roku reguluje je Zarządzenie NR 27 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 sierpnia 2021 roku.