Marcin Kucharczak, przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), poinformował o wyborze najbardziej korzystnej oferty przetargowej na projekt i budowę drugiego pasa ruchu obwodnicy Kępna, umiejscowionej w ciągu drogi ekspresowej S11. Wykonawcę, którym jest konsorcjum firm Mirbud (liderem) i Kobylarnia, wyłoniono po analizie złożonej przez nie propozycji finansowej o wartości nieznacznie przekraczającej 69 mln złotych.

Kucharczak zaznacza, że podpisanie umowy nastąpi, pod warunkiem braku odwołań oraz uzyskania pozytywnej oceny od Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wybrany wykonawca otrzyma 33 miesiące na realizację inwestycji w formule Projektuj i buduj, jednak termin ten nie uwzględnia przerw związanych z okresami zimowymi (16 grudnia do 15 marca) podczas prac budowlanych. Czas przeznaczony na projektowanie obejmuje natomiast okresy zimowe.

Podstawowe założenia zadania to stworzenie projektu i wykonanie drugiego, około 4-kilometrowego pasa obwodnicy Kępna, prowadzącego od strony północnej za węzłem Kępno Wschód do węzła Baranów. Inwestycja zakłada również budowę konstrukcji wspierających drugą jezdnię nad drogą powiatową nr 5704P na odcinku Baranów – Jankowy, linią kolejową nr 272 oraz nad rzekami Niesób i Jamica

Planowany czas realizacji tej inwestycji to lata 2024-2027 i jest częścią Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku. Prace nad projektem trasy S11 od granicy z województwem zachodniopomorskim do granicy z województwem opolskim nadal trwają. Ścieżka ta będzie miała około 280 km długości i zostanie podzielona na siedem odcinków.

Ponadto, GDDKiA poinformowała o otrzymaniu ośmiu ofert na przetarg dotyczący 22-kilometrowego odcinka S11 Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik. Przewiduje się, że umowa z wykonawcą zostanie podpisana w pierwszej połowie tego roku. Jednocześnie trwają prace projektowe dla pozostałych odcinków S11. Jak dodaje Kucharczak, dla odcinka Szczecinek – Piła odwołania są obecnie rozpatrywane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, natomiast dla odcinka Ostrów Wielkopolski – Kępno uzyskano Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.