Osiągnięcia zespołu operatorów monitoringu miejskiego w Poznaniu w 2023 roku są imponujące. Dysponując 1393 kamerami, dokonali 9264 skutecznych interwencji, które doprowadziły do zatrzymania 144 przestępców. Całodobowe działanie systemu monitoringu pozwala na ciągłe rejestrowanie obrazu, jednak jedynie wybrane obszary są stale pod obserwacją. Te obszary są ustalane we współpracy z policją, strażą miejską oraz innymi jednostkami miejskimi odpowiedzialnymi za infrastrukturę Poznania. Ponadto, operatorzy otrzymują od dyżurnych komisariatów policji listy z fotografiami osób poszukiwanych.

Przemysław Piwecki, rzecznik straży miejskiej, podkreśla, że w ciągu ostatniego roku operatorzy przekazali Policji i Straży Miejskiej informacje o 9264 incydentach wymagających interwencji. Najwięcej zgłoszeń – aż 3658 – dotyczyło ścisłego centrum miasta, obszaru Komisariatu Policji Stare Miasto. Statystyki dla innych obszarów Poznania prezentowały się następująco: KP Grunwald – 1195 zgłoszeń, KP Północ – 1392, KP Wilda – 1556, KP Nowe Miasto – 871 i KP Jeżyce – 592.

Dzięki skutecznym interwencjom operatorów, policjanci byli w stanie zatrzymać 144 przestępców. Wśród nich znaleźli się posiadacze substancji psychoaktywnych (64), vandale (14), sprawcy rozbojów, kradzieży i pobić oraz uczestnicy bójek (29) oraz nieletni spożywający alkohol i inne substancje psychoaktywne (18).

W ciągu ostatniego roku operatorzy przekazali straży miejskiej 8543 informacje o incydentach, a policji 721. Większość z nich dotyczyła spożywania alkoholu w miejscach publicznych, gdzie jest to zabronione (3607), awarii oraz uszkodzeń infrastruktury drogowej i MPK (1398), a także osób wymagających pomocy medycznej – leżących na ziemi, na ławkach etc. (1290).

Pan Piwecki przypomina, że obserwacja obrazów z kamer monitoringu wizyjnego została przekazana straży miejskiej przez policję w kwietniu 2010 roku. Dzięki zmianom w ustawie o strażach gminnych możliwe stało się powierzenie tej funkcji cywilnym pracownikom straży. Na początku system składał się z 146 kamer, w większości analogowych. Obecnie operatorzy mają do dyspozycji 1393 nowoczesne kamery cyfrowe o wysokiej rozdzielczości i pracują w jednym miejscu, w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP.