Adam Bodnar, Minister Sprawiedliwości, podjął nieodwracalną decyzję o odwołaniu z funkcji prezesa oraz dwóch wiceprezesów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. To jest kontynuacja wydarzeń, kiedy to Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło proces odwoływania wymienionych osób ze stanowisk. Następnie, już następnego dnia po zawieszeniu ich w czynnościach, Kolegium SA w Poznaniu opowiedziało się za wnioskiem ministra sprawiedliwości, aby wydać opinię na temat odwołania prezesa SA Mateusza Bartoszka i jego zastępców – Przemysława Radzika i Sylwii Dembskiej. Decyzja ta została definitywnie potwierdzona przez ministra 18 stycznia.

Pragniemy przypomnieć, że odwołanie Mateusza Bartoszka z funkcji prezesa SA w Poznaniu było uzasadnione przez ministra poprzez szereg zaniedbań i błędnych decyzji, do których doszło podczas pełnienia przez niego funkcji. Takie działania doprowadziły do pogorszenia statystycznych wyników sądu, a nieprawidłowe decyzje personalne spowodowały chaos w jego pracy. Całość tych zdarzeń tworzy obraz rażącego i uporczywego niewypłacania się z obowiązków służbowych – tak informuje komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podobny obraz niewywiązywania się z obowiązków służbowych stworzyła Sylwia Dembska, wiceprezes SA w Poznaniu. Wnioskodawca Minister uzasadnił jej odwołanie szeregiem zaniedbań w obszarach nadzoru cywilnego i własności intelektualnej, a także pracy i ubezpieczeń społecznych.

Co więcej, Ministerstwo Sprawiedliwości udzieliło informacji, że wniosek o odwołanie Przemysława W. Radzika z funkcji wiceprezesa SA w Poznaniu był motywowany tym, że pełnienie przez niego tej roli nie jest zgodne z dobrem wymiaru sprawiedliwości. Szczególnie chodziło tu o sprzeczność między funkcjami Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, biorąc pod uwagę wcześniejsze działania sędziego w ramach pełnionych funkcji.