Czasy powstania wielkopolskiego, które miało miejsce 105 lat temu, to okres, gdy mieszkańcy regionu zdecydowali się podjąć walkę, by odzyskać niepodległość dla swojej ojczyzny. Choć te czasy są już daleko za nami, pamięć o tych wydarzeniach wciąż jest pielęgnowana. W myśl tej idei, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-19 przyznaje co roku specjalne statuetki Dobosza osobom i instytucjom, które przyczyniają się do upowszechniania wiedzy o tamtych zdarzeniach.

Od początków istnienia tej inicjatywy w 1996 roku, aż 120 osób oraz instytucji otrzymało ten prestiżowy honor. W tym roku grono laureatów powiększyło się o kolejne cztery osoby i organizacje. Niektóre z tych osób i instytucji rozpoczęły swoją pracę na rzecz popularyzacji powstania wielkopolskiego jeszcze przed samym zrywem.

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk to jedno z takich miejsc, które jak mówi jego prezes dr hab. Filip Kaczmarek, była pionierem w zakresie pracy organicznej, prowadzącej do powstania pokolenia gotowego do walki o niepodległość. Teraz ta organizacja skupia się przede wszystkim na upowszechnianiu wiedzy na temat powstania, poprzez wykłady i publikacje.

Jednym z laureatów statuetki Dobosza jest autor książki poświęconej 17. Pułkowi Ułanów Wielkopolskich, Paweł Kochański. Jego dzieło okazało się dużym sukcesem wydawniczym i przez pierwsze dwa miesiące od publikacji było bestsellerem Instytutu Pamięci Narodowej.

Pośmiertnie statuetkę Dobosza otrzymał dr Kazimierz Kaczmarczyk, wieloletni dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu, za jego wkład w uporządkowanie wiedzy na temat powstania. Innym z laureatów jest prof. Jerzy Pietrzak, który swoją pracą rzuca nowe światło na historię powstańczą południowej Wielkopolski.

Wśród nagrodzonych medalem znalazł się także ośrodek Telewizji Polskiej w Gorzowie Wielkopolskim, co podkreśla uniwersalny charakter i znaczenie tej inicjatywy. Ceremonia wręczenia statuetek stanowi początek obchodów 105. rocznicy powstania wielkopolskiego.