Z okazji Dnia Babci i Dziadka, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu postanowiła uczcić to święto, organizując dla seniorów wyjątkowe wydarzenie. Miejsce spotkania było nieprzypadkowe – odbyło się ono na terenie Oddziału Prewencji Policji przy ulicy Taborowej 22 w Poznaniu.

Policjanci z poznańskiej Komendy Wojewódzkiej zdecydowali się na zorganizowanie unikalnego wydarzenia 22 stycznia, skierowanego do seniorów, mającego na celu uhonorowanie ich święta. Takie działania profilaktyczne są także świetną okazją do przekazania cennych informacji dotyczących bezpieczeństwa.

Stworzony program pełen był różnorodnych atrakcji i niezapomnianych momentów. Wśród nich znalazły się między innymi zajęcia z daktyloskopii prowadzone przez przedstawicieli Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu, zwiedzanie Sali Tradycji policyjnej, pokaz specjalistycznego sprzętu policyjnego oraz umiejętności psów służbowych. Seniorzy mieli również okazję do przejażdżki armatką wodną.

W wydarzeniu wzięło udział około 100 seniorów, którzy z zainteresowaniem i entuzjazmem przyjęli propozycję uczestnictwa. Wyrażali oni duże zadowolenie z tego, co mieli okazję zobaczyć i doświadczyć.

Poza seniorami, wydarzenie uświetnili swoją obecnością również Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, nadinsp. Piotr Mąka oraz Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu, insp. Jarosław Echaust i przedstawicielka Samorządu Województwa Wielkopolskiego, pani Paulina Stochniałek. Dziennikarze również licznie stawili się na miejscu, chętnie zadając pytania osobom biorącym udział w tym wyjątkowym spotkaniu.

Chociaż Dzień Babci i Dziadka już minął, to jednak jest to dopiero początek wielu planowanych na ten rok akcji profilaktycznych skierowanych do seniorów. Głównym celem tych działań jest podniesienie poziomu świadomości i bezpieczeństwa starszych osób. Warto jednak pamiętać, że takie spotkania są także formą aktywizacji, która pozytywnie wpływa na jakość życia.