Podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się w czwartek, radni podjęli decyzję o przyjęciu budżetu miasta Poznania na rok 2024. Opracowanie tego ważnego dokumentu nie było łatwym zadaniem, jednak przekłada się na odpowiedzialne zarządzanie finansami miasta i umożliwia dalszy rozwój. Zgodnie z głosowaniem, 25 radnych opowiedziało się za przyjęciem budżetu, 8 było przeciwnych, a wszyscy pozostali uczestniczyli w głosowaniu.

Prezydent Miasta, Jacek Jaśkowiak, podkreślił podczas sesji budżetowej, że przez ostatnie 9 lat podejmowane były racjonalne decyzje finansowe. Dzięki temu zadłużenie Poznania jest znacznie mniejsze niż w wielu innych dużych miastach. Prezydent Jaśkowiak podkreślił również konieczność utrzymania nadwyżki operacyjnej i zapewnił, że są dostępne środki na własny wkład do nowych inwestycji, zwłaszcza teraz, gdy nowy rząd szybko działa na rzecz odblokowania środków z Krajowego Programu Odbudowy (KPO).

Podczas tworzenia budżetu na 2024 rok wpływ miało wiele czynników zewnętrznych. Na pierwszym miejscu warto wymienić inflację, która mimo spadającej tendencji, wciąż jest na wysokim poziomie, a także wysokie stopy procentowe banku centralnego, które zwiększają koszt obsługi zadłużenia. Również wzrost minimalnego wynagrodzenia o prawie 20% w 2024 r. miał znaczący wpływ na kształtowanie budżetu. Warto też wspomnieć o zmianach w przepisach podatkowych, które wprowadził Sejm w ubiegłych latach – Poznań traci przez nie corocznie około 600 milionów złotych dochodów.

Rozplanowanie budżetu było skomplikowanym procesem, wymagającym zabezpieczenia możliwości rozwojowych dla miasta oraz odwrócenia tendencji spadkowej tzw. nadwyżki operacyjnej – to główny wskaźnik bezpieczeństwa finansowego miasta. Udało się to osiągnąć i przewidywana nadwyżka na rok 2024 wynosi 186 milionów złotych.

Agencja ratingowa Fitch potwierdza, że Poznań od wielu lat prowadzi odpowiedzialną politykę finansową, nawet pomimo wielu niesprzyjających czynników zewnętrznych. Miasto może pochwalić się najwyższymi ocenami, które mogą być przyznane.

Dochody budżetu miasta są szacowane na 5,4 mld zł, co stanowi wzrost o 6,6% w porównaniu do budżetu na rok 2023. Zaplanowano wydatki na poziomie 6,3 mld zł, co oznacza spadek o 6% w stosunku do poprzedniego roku. W tej kwocie uwzględniono wydatki bieżące (5 mld zł) oraz majątkowe, czyli inwestycje (1,3 mld zł). Projektowany deficyt to 842 mln zł, który wynika bezpośrednio z wysokości planowanych inwestycji.

Poznań planuje przeznaczyć najwięcej środków – ponad 2 mld zł – na oświatę. Jest to efekt wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz zwiększenia nakładów na inwestycje w tej dziedzinie, takie jak budowa nowej szkoły na Strzeszynie. Kolejne 1,4 mld zł Poznań przeznaczy na drogi i komunikację zbiorową.

Wysokie wydatki planowane są również na politykę zdrowotną, społeczną i rodzi…