Poziom rzeki Warta w Poznaniu przekroczył wartość ostrzegawczą, ale prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na obecną chwilę nie wskazują na ryzyko osiągnięcia stanu alarmowego. Mimo to, władze miasta Poznania podjęły wszelkie środki ostrożności względem potencjalnych zagrożeń. Jednocześnie, apeluje się do mieszkańców Poznania o zachowanie bezpieczeństwa.

W poniedziałkowy poranek poziom Warty w stolicy Wielkopolski wynosił 415 cm – przekraczając stopień ostrzegawczy o 15 cm (ustalony na 400 cm). Jednak do stanu alarmowego, który jest uznany przy 500 cm, nadal brakuje aż 85 cm. Obecnie obowiązuje w Poznaniu drugi stopień ostrzeżenia hydrologicznego. Jak informuje IMGW, jest to kulminacyjny moment i nie spodziewa się dalszego wzrostu poziomu wody. Przewiduje się, że w najbliższych dniach poziom rzeki zacznie powoli maleć.

Podczas gdy poziom Warty nadal pozostaje wysoki, miasto podjęło konkretne działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa swoim mieszkańcom. Zastosowane zostały ograniczenia na Wartostradzie, z wyłączonymi do użytku fragmentami najniżej położonymi przy obu brzegach rzeki, od mostu Królowej Jadwigi do mostu Chrobrego, a także odcinek wzdłuż Cybiny w pobliżu Bramy Poznania oraz sekcje na wysokości osiedla Piastowskiego i okolic ulic Piastowskiej i Bielniki. Zamknięte dla ruchu są również niektóre zjazdy na Wartostradę, gdzie ustawiono bariery i znaki zakazu jazdy. Dodatkowo, część mniejszych elementów infrastruktury, takich jak ławki, oświetlenie i monitoring wizyjny, została tymczasowo usunięta.

Mieszkańcy są proszeni o przestrzeganie komunikatów oraz zachowanie ostrożności – zwłaszcza unikanie zbliżania się do terenów zalanych przez rzekę. Straż miejska i policja będą monitorować przestrzeganie zakazu ruchu na Wartostradzie.

Pomimo braku bezpośredniego zagrożenia powodziowego w Poznaniu, miasto jest w pełni przygotowane na wszelkie ewentualności. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP przeprowadził przegląd stanu magazynu przeciwpowodziowego, który jest dostatecznie zaopatrzony w worki, łopaty, taczki, łodzie, rękawy przeciwpowodziowe i plandeki do uszczelniania wałów oraz pompy. Część sprzętu znajduje się również u strażaków zawodowych i ochotników, współpracujących z miastem. Magazyn ten, wyposażony we wszystkie niezbędne środki, powstał przy okazji budowy nowej strażnicy przy ulicy Lotniczej na Woli, oddanej do użytku w 2020 roku.

W przypadku zbliżania się poziomu rzeki do stanu alarmowego, zostanie zwołany zespół zarządzania kryzysowego w celu omówienia sytuacji i rekomendowania prezydentowi miasta dalszych działań.