W Poznaniu, straż miejska nadzoruje prace na placach budowy. W lutym 2024 r. zaobserwowano nasilenie działań kontrolnych, co skutkowało przeprowadzeniem ponad 400 interwencji. Osoby odpowiedzialne za liczne wykroczenia nie uniknęły konsekwencji prawnych.

Kierownictwo placu budowy ma obowiązek zapewnić zachowanie porządku na terenie swojej działalności. Odpowiednie gospodarowanie odpadami, zabezpieczenie obszaru przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz utrzymanie czystości w otoczeniu – stanowią podstawowe obowiązki placów budów.

Regularne inspekcje straży miejskiej mają na celu upewnienie się, że na budowach przestrzegane są wszystkie regulacje prawne. Najwięcej interwencji dotyczyło drogi zanieczyszczonej piaskiem lub błotem, niedostatecznego zabezpieczenia terenu budowy oraz niewłaściwego składowania odpadów i materiałów budowlanych.

W lutym 2024 r. funkcjonariusze poznańskiej straży miejskiej podjęli aż 404 interwencji. Kontrolowano 45 różnych lokalizacji na terenie miasta.

W wyniku ujawnionych nieprawidłowości, łącznie ukarano 52 osoby. Po każdej interwencji, szczególnie, gdy stwierdzono naruszenie przepisów, strażnicy miejscy dokonują wizyt kontrolnych. Sprawdzają wtedy, czy osoby ukarane rzeczywiście wywiązały się z nałożonych na nich obowiązków.