Zdarzenie nadzwyczajne miało miejsce w Poznaniu, gdzie miejska straż musiała podjąć interwencję pozaawaryjną. Szereg funkcjonariuszy z Jeżyc angażował się w misję powrotu błądzącej kozy do domu. To zwierzę wywołało zamieszanie, swobodnie hasając po ulicy Dąbrowskiego.

Interwencja odbyła się w czwartek, 29 lutego. Strażnicy miejscy nie pozostali obojętni na nietypowe zgłoszenie i podjęli działania mające na celu bezpieczny powrót kozy do jej właściwej lokalizacji. Dzięki informacjom przekazanym przez przechodniów, udało się ustalić adres zamieszkania zwierzęcia.

Na miejscu pojawiła się również opiekunka kozy, która została ukarana sankcją finansową za niewłaściwe traktowanie swojej podopiecznej. Informacje o zdarzeniu przekazała poznańska straż miejska, jednocześnie przypominając o odpowiedzialności za utrzymanie zwierzęcia i konsekwencjach wynikających z jego błędnej opieki.

Straż miejska zwraca uwagę, że za brak należytego zabezpieczenia zwierzęcia i niewłaściwe trzymanie, grozi mandat. Jego wysokość zależy od konkretnej sytuacji i może wahać się od 50 do 250 złotych.