W Krotoszynie doszło do zabezpieczenia przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji dużej ilości tytoniu, nieopodatkowanego polską akcyzą. Zabezpieczony towar to ponad 100 kg krajanki tytoniowej. Oszacowane straty dla Skarbu Państwa, wynikające z braku zapłaty akcyzy i podatku VAT, sięgają około 70 tysięcy złotych. Sprawca, któremu przypisuje się posiadanie tego tytoniu, musi liczyć się z możliwością otrzymania nawet trzyletniego wyroku pozbawienia wolności oraz wymierzenia mu surowej grzywny.

19 stycznia 2024 roku policjanci Wydziału Kryminalnego, działając na podstawie zgromadzonych informacji operacyjnych, zdecydowali się na zatrzymanie do kontroli drogowej pewnego 38-letniego obywatela Krotoszyna. Podczas kontroli jego pojazdu ujawniono szereg worków jutowych i foliowych wypełnionych tytoniem – razem aż 76 kg krajanki. Późniejsze przeszukanie nieruchomości, której właścicielem jest zatrzymany mężczyzna, pozwoliło na odkrycie kolejnych 30 kg krajanki tytoniowej, przechowywanej w dwóch workach jutowych. Łączna ilość zabezpieczonego przez policję tytoniu wyniosła więc około 106 kg.

Zatrzymanemu mężczyźnie przedstawiono zarzut posiadania wyrobów tytoniowych nieopodatkowanych polskim znakiem akcyzowym. W przypadku wprowadzenia takiej ilości tytoniu do obrotu, potencjalne straty dla Skarbu Państwa mogłyby przekroczyć 70 tysięcy złotych. Policja postanowiła na razie zabezpieczyć majątek ruchomy mężczyzny w postaci samochodu osobowego jako zabezpieczenie na wypadek grożących mu kar i grzywien.

Obecnie trwa proces wyjaśniania przez funkcjonariuszy policji, skąd pochodzi zabezpieczony tytoń. Zgodnie z polskim prawem, sprawca może zostać ukarany nawet trzyletnim wyrokiem pozbawienia wolności, konfiskatą zabezpieczonych towarów oraz surową grzywną.