Zdumiewająca skala problemu zanieczyszczenia lasu w gminie Rakoniewice poraża swoją bezwzględnością. W sercu natury pojawiło się niestety miejsce, które zostało przekształcone w nielegalne wysypisko odpadów oraz w parking dla pojazdów. Dodatkowo, na tym terenie powstała również konstrukcja przypominająca garaż, niezgodna z przepisami dotyczącymi ochrony przyrody. Informacja o zaistniałej sytuacji została przekazana do lokalnej jednostki policji.

Wilda składowiska odpadów niesie ze sobą poważne zakłócenia w funkcjonowaniu leśnych ekosystemów, często prowadząc do obumierania drzewostanów znajdujących się w ich bezpośrednim otoczeniu. Niestety, przypadki takiego typu zdarzeń, gdzie las staje się miejscem niewłaściwie traktowanym przez człowieka, nie są niczym nowym. Tym razem jednak, stopień zniszczeń jest wręcz szokujący.

Jak mówi Tomasz Kałek, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Grodzisk, na granicy pomiędzy gruntami należącymi do lasów państwowych a terenem gminy Rakoniewice doszło do nielegalnego wzniesienia budowli – garażu. W pobliżu tej struktury zauważono także kilka samochodów bez tablic rejestracyjnych, które prawdopodobnie mają zostać zezłomowane. Na miejscu znaleziono również znaczne ilości odpadów.

Ze względu na fakt, że problem dotyczy zarówno terenów należących do lasów państwowych, jak i gruntów gminnych, obie strony postanowiły współpracować w celu wyjaśnienia sprawy. Jak podkreśla Kałek, w tym przypadku doszło do poważnych naruszeń prawa – nie tylko poprzez nielegalne zajęcie gruntów, ale również przez porzucenie odpadów na terenie leśnym. Planowane jest przeprowadzenie dochodzenia, które ma na celu ustalenie sprawców i pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także usunięcie wszelkich naruszeń.

Niestety, zjawisko porzucania śmieci w lesie staje się coraz bardziej powszechne. Pomimo stałych apeli o szanowanie przyrody i intensywnych działań leśników, którzy regularnie patrolują lasy i usuwają z nich odpady, sytuacja nie ulega poprawie. Znalezienie śmieci podczas spaceru czy zbierania grzybów staje się niestety coraz bardziej codziennym doświadczeniem.