Wiadomo już, że osiem przedsiębiorstw przystąpiło do konkursu na stworzenie projektu i realizację budowy trasy o długości nieco ponad 22 km na drodze ekspresowej S11, łączącej Poznań z Obornikami. Przewiduje się, że umowa z firmą, która wygra przetarg, będzie zawarta w pierwszej połowie nadchodzącego roku przez podmiot zarządzający tym projektem – Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

W planach jest, aby S11 stała się trasą łączącą cztery regiony Polski: województwo zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie oraz śląskie. GDDKiA, jako zarządzająca inwestycją, oceniła oferty firm chcących podjąć się wykonania zadania polegającego na zaprojektowaniu i zbudowaniu kolejnego fragmentu S11 z Poznania do Obornik.

Złożono osiem ofert na realizację projektu budowy odcinka drogi S11 o długości 22 km, który obejmie także obwodnicę Obornik. Całkowity koszt inwestycji wyniosący nieco mniej niż miliard złotych zostanie pokryty przez GDDKiA. Wszystkie złożone oferty podlegają obecnie analizie, na podstawie której zostanie wyselekcjonowany wykonawca.

Podczas oceny propozycji, kluczowe znaczenie będzie miała cena (55% wag punktów). Dodatkowo będą brane pod uwagę kryteria nienależące do kategorii cenowych, takie jak przedłużenie gwarancji jakości m.in. dla ekranów akustycznych oraz konstrukcji mostowych (40% wag punktów), a także plan zagospodarowania odpadów asfaltowych powstałych podczas realizacji inwestycji (5% wag punktów) – informuje GDDKiA.

Planowane jest, że kontrakt z firmą, która wygra przetarg, zostanie zawarty w pierwszej połowie nadchodzącego roku. Wybrany wykonawca będzie miał 39 miesięcy (bez liczenia okresów zimowych) na zaprojektowanie i wybudowanie odcinka S11 pomiędzy Poznaniem a Obornikami. Przewiduje się, że droga zostanie otwarta dla ruchu w 2028 roku.