Na południu Wielkopolski, zlewnie rzek Orli, Baryczy oraz Polskiego Rowu objęte zostały trzecim stopniem ostrzeżenia hydrologicznego. Alarm został wydany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), który przewiduje przekroczenie stanów alarmowych wezbrań.

Podają, że dla zlewni rzeki Orli obowiązuje najwyższy, trzeci stopień ostrzeżenia. Szanse na wystąpienie tego zjawiska wynoszą aż 90%, a czas obowiązywania ostrzeżenia przewidziano do godziny 10:00 dnia 7 listopada. IMiGW prognozuje, że w efekcie napływu wód opadowych do zlewni dopływów Baryczy mogą nastąpić niewielkie podniesienia poziomu wody w strefie wysokowodnej. Na terenie Korzeńska nad Orli może dojść do osiągnięcia stanu alarmowego. Natomiast w Kanclerzowicach nad Sąsiecznicą przewiduje się przekroczenie stanu alarmowego.

Dla Baryczy i Polskiego Rowu natomiast ogłoszone zostało ostrzeżenie drugiego stopnia, które pozostaje w mocy do godziny 15:00 dnia 7 listopada. W wydanym komunikacie IMiGW informuje, że w okresie obowiązywania ostrzeżenia spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody powyżej stanu ostrzegawczego na Kurochu w Odolanowie oraz wzrost i stabilizacja poziomu powyżej stanu alarmowego na Baryczy również w Odolanowie. W ciągu dnia we wtorek przewiduje się stopniowy spadek poziomu wody w strefie powyżej stanu alarmowego, następnie ostrzegawczego. W Bogdaju nad Polską Wodą prognozowany jest kontynuowany spadek poziomu wody w strefie powyżej stanu ostrzegawczego.