Po przekroczeniu dnia 09.01.2024 prognozowanych wartości 50 µg/m3 stężenia drobnych cząstek pyłowych PM10, na terenie miasta Poznania wprowadzono ograniczenia dotyczące ogrzewania domów przy użyciu kominków na drewno, piecy kaflowych typu „koza”, a także kotłów na węgiel niespełniających standardów Ekoprojektu dla tych, którzy mają do dyspozycji alternatywne, ekologiczne źródło ciepła. Takie źródła mogą obejmować ogrzewanie miejskie, gazowe, elektryczne lub inne spełniające wymogi Ekoprojektu.

Decyzja ta jest oparta na prawie – uchwała nr XXXIX/942/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 18.12.2017 r., znana jako „antysmogowa”, która reguluje wprowadzenie restrykcji lub zakazów eksploatacji instalacji spalających paliwo na obszarze Poznania.

Spalanie paliw stałych (drewna i węgla) w kominkach, tradycyjnych piecach kaflowych czy „kozach”, oraz w kotłach węglowych jest głównym źródłem emisji drobnych cząstek PM10 w środowisku miejskim. Zanieczyszczenie powietrza jest dodatkowo zwiększane przez specyficzne warunki meteorologiczne, takie jak wysoki układ baryczny, inwersja temperaturowa czy brak wiatru, które utrudniają dyfuzję tych cząstek.

Przy niekorzystnej sytuacji atmosferycznej, zanieczyszczenia gromadzą się w powietrzu, co dodatkowo pogarsza jakość powietrza. Nawet pojedyncze źródło zanieczyszczeń (np. kominek w jednym domu) może znacznie wpływać na lokalny poziom zanieczyszczeń, co z kolei ma negatywny wpływ na jakość życia mieszkańców i ich sąsiadów. Dzieci, osoby starsze oraz osoby przewlekle chore są najbardziej narażone na szkodliwe działanie zanieczyszczonych pyłami PM10 powietrza. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie nakazów ograniczających spalanie paliw stałych. Jeśli zauważysz, że Twój sąsiad nie przestrzega tych restrykcji, skontaktuj się ze Strażą Miejską pod numerem 986.