W związku z postępującymi pracami nad przebudową ulicy Architektów na poznańskim osiedlu Krzyżowniki-Smochowice, wprowadzone zostaną nowe regulacje dotyczące ruchu drogowego. Zaplanowane na czwartek 11 stycznia, zmiany te będą obejmować obszar okolic skrzyżowania tejże ulicy z ulicą Pniewską.

Przebudowa ulicy Architektów jest w pełnym toku i z każdym dniem prac staje się coraz bardziej zaawansowana. To z kolei rodzi konieczność dostosowywania organizacji ruchu do aktualnego stanu prac. Nowe zasady zaczną obowiązywać już od czwartku, 11 stycznia.

Zgodnie z planowanymi zmianami, skrzyżowanie ulic Architektów i Pniewskiej zostanie tymczasowo zamknięte dla ruchu. Oznacza to, że nie będzie możliwości przejazdu ulicą Architektów w kierunku ulicy Pniewskiej, a także niemożliwości jazdy ulicą Pniewską z obydwu kierunków.

W reakcji na te zmiany, wyznaczono objazd poprzez ulice Tucholską, Starogradzką oraz Wejherowską. Przy tym kierowcy są proszeni o zwrócenie szczególnej uwagi na aktualne oznakowanie drogowe oraz zachowanie ostrożności w obszarze prowadzonych prac budowlanych.