Na terenie siedziby Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, odbyła się dzisiaj inicjatywa związana z honorowym oddawaniem krwi. To już kolejna akcja tego typu przeprowadzona w bieżącym roku. Od godziny 8:00 do 13:00 specjalny ambulans należący do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu przyjmował chętnych do podzielenia się swoim cennym płynem. Dzięki zaangażowaniu uczestników, udało się zebrać ponad 6 litrów krwi od 14 darczyńców.

Właśnie dziś, pracownicy mundurowi oraz osoby cywilne miały okazję dołączyć do grona honorowych dawców krwi, wspierając tym samym osoby potrzebujące, poszkodowane w wypadkach czy chore. Ambulans czekał na wszystkich darczyńców na terenie wewnętrznego parkingu Komendy Miejskiej Policji, lokalizowanej przy ulicy Szylinga 2 w Poznaniu.

Akcja przyniosła oczekiwane skutki – personel medyczny zdołał pobrać od 14 osób cenny dar, jakim jest krew. Zgromadzono łącznie ponad 6 litrów tej życiodajnej substancji.

Krew, którą dzielą się honorowi dawcy, dociera do wielu grup odbiorców. Są wśród nich osoby poszkodowane w wypadkach drogowych, przewlekle chore, kobiety w ciąży oraz dzieci. Dlatego tak ważne jest, by pamiętać – darowanie krwi nie wiąże się z żadnymi kosztami, a może pomóc wielu ludziom.

Warunki do zostania krwiodawcą nie są skomplikowane. Potrzeba być zdrowym, mieć od 18 do 65 lat, ważyć co najmniej 50 kg i posiadać dokument potwierdzający tożsamość. Nie powinno się oddawać krwi na czczo, zaleca się spożycie lekkiego posiłku przed donacją. Dodatkowo, osoba spełniająca wymogi do oddania krwi, może również zostać honorowym dawcą szpiku.

Jesteśmy wdzięczni za ten niewymierny dar, który ma moc ratowania życia!