Po niedawnej rezygnacji Agnieszki Pachciarz z pełnionej funkcji dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), Minister Zdrowia, Izabela Leszczyna, wyznaczyła jej następcę. Na owym stanowisku znalazł się Jerzy Pilarski, którego kariera nierozerwalnie wiąże się z wielkopolskim oddziałem funduszu.

Pilarski jest doświadczonym specjalistą w dziedzinie ochrony zdrowia, swoją karierę zdrowotną rozpoczął bowiem już w roku 1999. Przez lata zajmował się głównie kontrolą w sektorze zdrowia, był również upoważniony przez dyrektora wielkopolskiego NFZ do zakupu świadczeń oraz kontraktowania i analiz finansowych.

Jego kariera zawodowa w ochronie zdrowia rozpoczęła się od stanowiska dyrektora Wydziału Kontroli Opolskiej Regionalnej Kasy Chorych. Następnie awansował na członka zarządu tej kasy oraz naczelnika wydziału kontroli. Od roku 2003 przez kolejne 16 lat był związany z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ, gdzie pełnił różne obowiązki, głównie związane z kontrolą. Funkcje, które tam pełnił to między innymi zastępca dyrektora oraz dyrektor oddziału NFZ w Opolu.

W roku 2020 objął stanowisko kierownika Departamentu Kontroli w Centrali NFZ. Ostatnie trzy lata swojej kariery spędził jako zastępca dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Warto przypomnieć, że decyzja o rezygnacji dotychczasowej dyrektorki wielkopolskiego NFZ, Agnieszki Pachciarz, zapadła zaledwie dwa tygodnie temu. Miało to miejsce po tym, jak Minister Zdrowia Izabela Leszczyna skierowała do rady funduszu wniosek o jej odwołanie. Mimo to, rada podjęła decyzję przeciwną do proponowanej przez ministra i nie odwołała Agnieszki Pachciarz ze stanowiska dyrektora.