Mimo że woda w rzece Warcie zaczyna opadać, a prognozy na nadchodzący weekend sugerują idealne warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu, to jednak niektóre sekcje Wartostrady są jeszcze niedostępne dla użytkowników. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu przypomina, że teren w pobliżu rzeki jest jeszcze nasączony wodą. Z tego powodu dopiero w nadchodzącym tygodniu planowane jest przeprowadzenie kontroli stanu nawierzchni i podbudowy tras pieszo-rowerowych na Wartostradzie. Jeżeli badania okażą się satysfakcjonujące, możliwe będzie rozpoczęcie prac porządkowych, które obejmą między innymi usuwanie mułu naniesionego przez rzekę.

Warto zauważyć, że część Wartostrady została zamknięta dla użytkowników już w połowie lutego. Podjęto taką decyzję, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Poznania. Wyłączono z użytkowania te fragmenty trasy, które są najbardziej narażone na zalanie – znajdują się one po obu stronach rzeki, od okolic mostu Królowej Jadwigi aż po most Chrobrego. Dodatkowo, zamknięty został odcinek wzdłuż rzeki Cybiny w pobliżu Bramy Poznania oraz sekcje trasy znajdujące się na wysokości osiedla Piastowskiego oraz w okolicach ulicy Piastowskiej i Bielniki. Aby zabezpieczyć te obszary, przy niektórych zjazdach na Wartostradę oraz w kilku miejscach na trasie ustawiono barierki i znaki zakazu ruchu. Zdemontowano również pewne elementy tzw. małej architektury, takie jak ławki, oświetlenie czy system monitoringowy.

Mieszkańcy Poznania są proszeni o przestrzeganie informacji przekazywanych przez Zarząd Dróg Miejskich i o zachowanie ostrożności. Należy unikać zbliżania się do terenów zalanych lub leżących w ich pobliżu. Przestrzeganie zakazu ruchu na Wartostradzie jest monitorowane przez straż miejską i policję.