Mieszkańcy Poznania mają ponownie możliwość skorzystania z darmowych zabiegów kastracji lub sterylizacji dla swoich kotów lub psów. Inicjatywa ta jest częścią programu realizowanego przez miasto na rok 2024, który ma na celu opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie ich bezdomności.

Całość kosztów związanych z tymi zabiegami jest pokrywana ze środków budżetu miasta. Mogą z nich skorzystać wszyscy mieszkańcy Poznania, którzy płacą tutaj podatki, zarówno studenci poznańskich uczelni, jak i osoby korzystające z pomocy socjalnej.

Program obejmuje sfinansowanie zabiegów dla kotów (zarówno samców, jak i samic) oraz psów (jedynie samic). Każdy opiekun ma prawo do jednorazowego dofinansowania na kastrację lub sterylizację maksymalnie dwóch zwierząt rocznie. Zwierzę przeznaczone do zabiegu musi być posiadacze chipa, który można założyć bezpłatnie tuż przed zabiegiem. W przypadku suczek wymagane jest również aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

Zabiegi wykonują wybrane w drodze przetargu gabinety weterynaryjne. Aby zapisać zwierzę na zabieg, należy bezpośrednio skontaktować się z wybranym gabinetem i wypełnić odpowiedni wniosek. Gabinety oferują również bezpłatnie „Koci poradnik”, publikację zawierającą wiele przydatnych informacji dla opiekunów, dostępną także online na stronie Gospodarki Komunalnej.

Kastracja jest niezwykle ważna, ponieważ pomaga zapobiegać bezdomności zwierząt poprzez ograniczanie ich rozmnażania. Tylko w Polsce w schroniskach czeka na adopcję ponad 100 tysięcy psów i kotów, a samo Schronisko dla Zwierząt w Poznaniu pod koniec roku mieściło blisko 300 kotów i 150 psów.

Eksperci podkreślają, że kastracja ma również inne korzyści zdrowotne: redukuje ryzyko wystąpienia nowotworów hormonozależnych u samic, eliminuje rujki u kotek i ciąże urojone u suczek. U kocurów zmniejsza zjawisko znakowania moczem otoczenia, długie wędrówki i walki.

Od początku realizacji programu w 2020 roku, miasto sfinansowało zabiegi dla ponad 2100 kotów i blisko 630 psów. W 2024 roku na ten cel przeznaczono 200 tys. zł, z czego 150 tysięcy na zabiegi dla kotów i 50 tysięcy na zabiegi dla psów. Podział funduszy wynika z faktu, że część kotów domowych jest wypuszczana na zewnątrz przez swoich właścicieli i to właśnie ta grupa zwierząt najczęściej przyczynia się do wzrostu populacji bezdomnych zwierząt.