W Wielkopolsce Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (PSP) dał zielone światło dla „Zbioru dobrych praktyk w zakresie zarządzania powietrzem strażaków używających sprzętu izolującego drogi oddechowe podczas przeprowadzania operacji gaśniczych w obszarach pokrytych dymem”.

Ten kompendium jest wynikiem usilnej pracy grupy, składającej się z funkcjonariuszy Wojewódzkiej Komendy PSP w Poznaniu, a także przedstawicieli komend powiatowych i miejskich z takich miejscowości jak Poznań, Gniezno, Ostrzeszów i Wolsztyn.

Głównym zadaniem tego zespołu było stworzenie praktycznych rozwiązań oraz przygotowanie dokumentu, który stanowi odpowiedź na wcześniej istniejącą lukę w postaci braku jednolitego standardu zarządzania powietrzem przez strażaków podczas przeprowadzanych działań gaśniczych. Ten nowy system ma za cel podniesienie poziomu bezpieczeństwa strażaków. Ma to zostać osiągnięte poprzez dostarczenie Kierującemu Działaniem Ratowniczym informacji m.in. o liczbie strażaków bezpośrednio zaangażowanych w działania, czasie ich pracy, zużytych zasobach powietrza, a co najistotniejsze – przewidywanym momencie opuszczenia niebezpiecznej strefy. Takie informacje przekazała Wojewódzka Komenda PSP.