Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej alarmuje o możliwości wystąpienia intensywnych opadów burzowych. Wydane przez instytut ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia ma zastosowanie od godziny 16:00 w czwartek, aż do godziny 9:00 w piątek. Tereny objęte tym przestrogiem to: górna część rzeki Warty – od Poraja aż do Liswarty, następnie rzeka Liswarta sama, górny bieg Warty od Liswarty do Widawki, oraz rzeki Oleśnica, Grabia, Nieciecz, Widawka, górna część Prosny, Niesób oraz środkowy odcinek Prosny. Obszar ten obejmuje część województw łódzkiego, opolskiego i wielkopolskiego.

IMGW w swoim komunikacie zwraca szczególną uwagę na potencjalne zagrożenia wynikające z prognozowanych opadów. Na mniejszych ciekach wodnych oraz w rejonach urbanizowanych znajdujących się w obrębie zlewni, istnieje ryzyko dynamicznego wzrostu poziomu wody, co może skutkować lokalnymi podtopieniami.

Zdaniem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, prawdopodobieństwo zaistnienia opisanych zjawisk wynosi aż 70%.