Porozumienie strategiczne zostało zawarte między urzędnikami miasta Poznań a ochotnikami strażackimi, reprezentującymi Ochotniczą Straż Pożarną Grupa Ratownictwa Specjalistycznego oraz Ochotniczą Straż Pożarną Głuszyna. Celem tego porozumienia jest reaktywacja obu jednostek w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Zastępca Prezydenta Poznania, Mariusz Wiśniewski, na spotkaniu z poznańskimi strażakami ochotnikami wyraził swoje zadowolenie z powodu tego przyjemnego wydarzenia. Złożył także serdeczne podziękowania za trud i poświęcenie strażaków, podkreślając, że kwestie bezpieczeństwa są traktowane bardzo poważnie przez władze miasta. Wyraził swoją wdzięczność dla strażaków ochotników, na których można polegać nie tylko w codziennych sytuacjach, ale również w czasie sytuacji kryzysowych.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) działa w Polsce od 1995 roku, mając na celu utworzenie zorganizowanej grupy obejmującej różne podmioty ratownicze, co pozwala na bardziej efektywne działania. Eksperci z KSRG nie tylko walczą z pożarami i klęskami żywiołowymi, ale także zajmują się ratownictwem ekologicznym i medycznym.

Od momentu powstania KSRG w 1995 roku, w skład systemu wchodzi Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwa Wodnego w Poznaniu. Tegoroczny wrzesień oznacza 10-lecie, od kiedy do KSRG dołączyły OSP Grupa Ratownictwa Specjalistycznego oraz OSP Głuszyna. Jednakże konieczne było ponowne zawarcie porozumienia między tymi jednostkami.

Porozumienie zostało podpisane przez Mariusza Wiśniewskiego – zastępcę prezydenta Poznania, st. bryg. Jacka Michalaka, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz przedstawicieli zarządu obu jednostek OSP. Porozumienie to stanowi podstawę do zgłoszenia przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP wniosku o ponowne włączenie tych jednostek do KRSG. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Komendant Główny PSP w Warszawie.