Zarząd Gminy Czerwonak, położonej niedaleko Poznania, wyraził publiczne zaniepokojenie i wystosował ostrzeżenie do swoich mieszkańców. Zostało wykryte zagrożenie związane z niespodziewanymi wizytami nieznajomych, którzy podają się za przedstawicieli gminy lub kontrolerów źródeł ciepła.

W ostatnim czasie urzędnicy gminy otrzymali alarmujące informacje dotyczące osób, które rzekomo proponują możliwość sfinansowania wymiany systemów grzewczych. W innych przypadkach, te osoby sugerują, że przeprowadzają inspekcje grzewcze w ramach obowiązków gminy.

Urzędnicy apelują do społeczności lokalnej o zachowanie szczególnej ostrożności. Zwrócili uwagę na konieczność skontaktowania się z urzędem przed podpisaniem jakichkolwiek dokumentów lub dopuszczeniem nieznajomych do swojej nieruchomości. W sytuacji wszelkich wątpliwości, zalecają powiadomienie straży gminnej lub policji. Szczególne wezwanie jest skierowane do osób starszych i samotnych, które mogą być szczególnie narażone na tego rodzaju oszustwa.

Przedstawiciele Gminy Czerwonak przypominają, że w budynku Urzędu Gminy, zlokalizowanym na ulicy Źródlanej 39, działa konsultacyjny punkt informacyjny. Mieszkańcy mogą tam uzyskać niezbędne informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowania na wymianę pieca lub modernizację termiczną swojego domu.