Akcję pod hasłem „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo” współorganizuje Wielkopolska Policja i Polski Związek Łowiecki. Ta inicjatywa jest częścią ogólnopolskiej kampanii „Noga z gazu. Zwierzęta nie znają znaków drogowych”, której głównym celem jest podkreślenie roli bezpieczeństwa na drogach.

Zadaniem policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji (KWP) w Poznaniu, Komendy Miejskiej Policji (KMP) w Poznaniu oraz Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Poznaniu, współtworzących tę akcję wspólnie z przedstawicielami Polskiego Związku Łowieckiego, było zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Szczególna uwaga skupiała się na zwierzętach, które mogą niespodziewanie wtargnąć na jezdnię, powodując kolizje i zagrażając zdrowiu lub życiu osób podróżujących pojazdem.

Jesienią liczba zdarzeń drogowych, w których biorą udział zwierzęta leśne, gwałtownie rośnie. Początek jest związany z ich migracją, dlatego kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność na trasach prowadzących przez obszary leśne i zwracać uwagę na znaki drogowe ostrzegające przed dziką zwierzyną.

Podczas akcji skupiono się na edukacji kierowców, informując ich o potencjalnych zagrożeniach. Przypomniano o konieczności przestrzegania dopuszczalnej prędkości oraz zwracania szczególnej uwagi na znak A-18b: „Uwaga dzikie zwierzęta”. Podkreślano także rolę prawidłowo ustawionego i sprawnego oświetlenia pojazdu, które jest kluczowe, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.

Kierowcom rozdawano instrukcje, jak postępować, gdy na drodze pojawi się zwierzyna, oraz co zrobić po zaistnieniu zdarzenia drogowego. W ramach akcji wydano również zapachy samochodowe i apteczki pierwszej pomocy.

Organizatorzy akcji mają nadzieję, że tego typu inicjatywy zwiększają świadomość kierowców i przyczyniają się do zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom na drogach.