Elektrociepłownia w Poznaniu, prowadzona przez Spółkę Veolia Energia Poznań, powraca z nową zachętą do obniżania temperatury w mieszkaniach. Firma uruchomiła drugą odsłonę swojej kampanii o nazwie „Stopień mniej znaczy więcej”. Jej głównym przesłaniem jest argument, że nawet jednostopniowe obniżenie temperatury ogrzewania może znacznie wpływać na jakość powietrza, korzyści dla zdrowia oraz oszczędność finansową.

Jan Pic, Prezes spółki, podczas pierwszej edycji kampanii zaznaczał, iż celem jest skierowanie apelu do jak najszerszego grona mieszkańców Poznania o racjonalne wykorzystanie ciepła i ciepłej wody. Podkreślił, że sugerowane obniżenie temperatury w pomieszczeniach o jeden stopień nie wpłynie na parametry dostarczanego przez spółkę ciepła do miejskiej sieci – decyzja ta leży w gestii każdego indywidualnego klienta.

Jako część kampanii, różne media prezentować będą spoty i materiały informacyjne. Została także uruchomiona dedykowana strona internetowa, gdzie eksperci z dziedziny zdrowia i ochrony środowiska wyjaśniają korzyści płynące z obniżenia temperatury.

Specjaliści podkreślają, że optymalna temperatura w domach powinna wynosić około 20-21 stopni. Temperatura powyżej tego zakresu może prowadzić do wysuszenia powietrza, co z kolei może skutkować zapaleniami dróg oddechowych i częstymi infekcjami.