Adam Bodnar, Minister Sprawiedliwości, zainicjował procedurę odwołania ze stanowisk prezesa i wiceprezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu. Informację tę przekazało publicznie Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości. Zdaniem ministra, żadne z osób, które objęte są tą procedurą, nie posiada odpowiednich kwalifikacji do wykonywania powierzonych im obowiązków.

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości, opublikowany w piątek, sugeruje, że sędziowie podlegający procedurze odwołania stracili zaufanie i autorytet wśród swoich podwładnych. Ta sytuacja dodatkowo uniemożliwia im skuteczne pełnienie obowiązków służbowych.

Informacje przekazane przez Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości wskazują, że minister wystosował do kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu prośbę o wydanie opinii na temat możliwości odwołania sędziego Daniela Jurkiewicza z funkcji prezesa oraz sędziego Michała Inglota z funkcji wiceprezesa. Obydwaj sędziowie, w ramach podjętej procedury, zostali zawieszeni w pełnieniu swoich obowiązków.

Adam Bodnar zarzuca sędziom Sądu Okręgowego w Poznaniu brak kompetencji do wykonywania powierzonych im funkcji. Zdaniem ministra, sędzia SO Daniel Jurkiewicz nie współpracuje z samorządem tworzonym przez ogół sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu. Fakt ten potwierdziło votum nieufności, które sędziowie wyrazili 26 stycznia 2024 roku wobec Daniela Jurkiewicza, jak napisano w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości.