6 października 2023 r., miała miejsce konferencja prezentująca rezultaty projektu o nazwie „Bezpieczniej na drogach – Ambulanse Pogotowia Ruchu Drogowego dla Policji”, z numerem POIS.03.01.00-00-0052/19. Projekt ten, który jest częścią Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, był dofinansowany przez Unię Europejską za pośrednictwem Funduszu Spójności.

Spotkanie zgromadziło przedstawicieli różnych jednostek i organizacji, takich jak Departament Porządku Publicznego MSWiA, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a także kierownictwo Biura Ruchu Drogowego KGP, Biura Logistyki Policji KGP oraz Biura Finansów KGP. W wydarzeniu wzięli udział również członkowie zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu, Naczelnicy Wydziałów Ruchu Drogowego KWP/KSP z całej Polski oraz Kierownicy Zakładu Ruchu Drogowego CSP w Legionowie i Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego Szkoły Policji w Katowicach.

Podczas konferencji omówiono szereg osiągnięć projektu. Wśród nich znalazło się wyposażenie służby ruchu drogowego w 77 tachimetrów oraz 117 pojazdów APRD, a także przeprowadzenie szkoleń z obsługi tachimetrów. Ponadto, zakupiono 478 ciężkich motocykli w wersji „RD”, które zostały wyekwipowane w 876 kompletów strojów dla motocyklistów, apteczki, kaski z systemem łączności, oraz przeszkolono 906 policjantów do korzystania z tych motocykli. Projekt zaowocował również zakupem 53 pojazdów dla policyjnych Ekip Techniki Drogowej i Ekologii (ETDiE), które mają na celu kontrolę stanu technicznego pojazdów na drogach, 100 laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu LTI 20/20 TruCAM II oraz 83 pojazdami oznakowanymi Skoda Scala, a także 17 pojazdami Skoda SuperB.

Podczas konferencji omówiono równie efekty trzech dodatkowych projektów realizowanych przez KGP w ramach POIiŚ 2014-2020, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i zostaną wdrożone do końca roku 2023. Projekty te noszą nazwy: „Bezpieczniej na drogach – motocykle dla służby ruchu drogowego”, „Bezpieczniej na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji etap II” oraz „Bezpieczniej na drogach – pojazdy Ekip Techniki Drogowej i Ekologii dla Policji”.

Podczas spotkania zaprezentowano również długoterminowe efekty realizacji tych projektów, które przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach w Polsce i znacznego zmniejszenia liczby poważnych wypadków drogowych. Wykorzystanie nowego sprzętu w praktyce przez policjantów pełniących służbę na drogach zostało omówione przez zaproszonych gości z Wydziałów Ruchu Drogowego jednostek terenowych Policji.