W Poznaniu, plany gruntownej przebudowy głównego dworca kolejowego są coraz bliżej realizacji. Urząd miasta jest w trakcie finalizowania porozumienia z PKP w sprawie tej istotnej inwestycji miejskiej. Końcowa koncepcja architektoniczna nowego budynku zostanie wyłoniona w drodze konkursu, natomiast Miejska Pracownia Urbanistyczna już teraz wykonuje niezbędne analizy przestrzenne. Radni miejski są już na bieżąco z koncepcją funkcjonalną przyszłego dworca.

Zaproponowana inwestycja zakłada całkowitą przemianę obecnego głównego dworca kolejowego w Poznaniu na obiekt nowoczesny, funkcjonalny i spełniający wszelkie oczekiwania współczesnych podróżnych. Planowany jest nie tylko nowy gmach, ale również reorganizacja układu torów i peronów, a także zmiana układu komunikacyjnego wokół dworca. Nowy budynek ma zdecydowanie odbiegać od obecnie istniejącego.

Jak podkreślają urzędnicy miejski, tradycyjny model tzw. „dworca wyspowego”, który przez 150 lat był standardem w Poznaniu, staje się obecnie przestarzały. Ten układ, gdzie gmach dworca jest otoczony z każdej strony przez perony i tory, choć sprawdził się w przeszłości, obecnie nie odpowiada na rosnące potrzeby miasta i kolejnictwa.

Nowy dworzec kolejowy zaprojektowany zostanie w zupełnie inny sposób, z myślą o pełnej integracji z urbanistycznym otoczeniem. Urzędnicy miasta są zdania, że nowy obiekt powinien być atrakcyjną bramą do Poznania dla przyjeżdżających. Planowana lokalizacja budynku to miejsce nad peronami, na wysokości mostu Dworcowego i ulicy Głogowskiej.

Jednym z głównych założeń projektu jest zapewnienie łatwej i intuicyjnej komunikacji wewnątrz nowego dworca. Pasażerowie będą mogli bez trudu dotrzeć do wszystkich peronów, co oznacza, że obecny budynek dworca – często nazywany „chlebakiem” – może ulec kompleksowej przebudowie lub nawet rozbiórce.

Planowane zmiany obejmują również całą infrastrukturę kolejową. Nowy układ torów i peronów ma zostać zaprojektowany od podstaw, unikając powielania starych, nieefektywnych rozwiązań. Wizja zakłada 8 peronów, każdy z nich będzie przelotowy, z podwójnymi krawędziami. Wszystko to ma być dostosowane do potrzeb Poznańskiej Kolei Metropolitalnej oraz Kolei Dużych Prędkości.

Analizy przeprowadzone przez wiele miejskich instytucji we współpracy z PKP pozwoliły na stworzenie nowych rozwiązań dotyczących przyszłego węzła przesiadkowego, który ma być łatwo dostępny dla podróżnych i dobrze skomunikowany z resztą miasta. Zachowane zostaną tradycyjne trasy dojścia do dworca z centrum, ale powstaną też nowe przejścia, np. łączące dworzec z terenem Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Zgodnie z planami, nowy dworzec nie tylko będzie w pełni zintegrowany z miastem, ale również dobrze skomunikowany z poznańskim transportem miejskim. Punkty przesiadek, które obecnie są rozproszone, zostaną skonsolidowane w jednym, centralnym miejscu.