W dążeniu do skuteczniejszego zapewnienia praw wszystkim swoim obywatelom, niezależnie od czynników takich jak wiek, zdrowie, światopogląd czy pozycja społeczna, Poznań podjął decyzję o przystąpieniu do projektu pod nazwą „Miasta Praw Człowieka”. Jest to istotny krok, który ma na celu przemienić podejście do kwestii integracji społecznej. W wyniku udziału w tym projekcie, wszystkie działania podejmowane przez lokalny samorząd będą realizowane z uwzględnieniem praw człowieka, interpretowanych w bardziej praktycznym kontekście.

Jako część tego nowego przedsięwzięcia, prezydent Poznania powołał specjalistyczny zespół składający się z dyrektorów różnych wydziałów miejskiego urzędu. Zespół ten spotkał się we wtorek z ekspertkami – dr Anną Strzałkowską i Martą Siciarek z Fundacji Instytut Miast Praw Człowieka.

Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, podkreśla, że miasto jest dla wszystkich. Zwrócił uwagę na konieczność działań nie tylko na rzecz tych, którzy poradzą sobie sami, ale także na rzecz wszystkich mieszkańców Poznania, niezależnie od ich sytuacji życiowej. Wyraził również radość z możliwości rozmowy na ten temat.

Pracami nad projektem zarządza Fundacja Instytut Miast Praw Człowieka we współpracy z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Agnieszka Zawadzka, pełnomocniczka prezydenta Poznania ds. polityki równościowej, jest odpowiedzialna za koordynowanie działań w mieście.

Prezydent Poznania zaznaczył, że udział miasta w projekcie to przede wszystkim przeniesienie przemyśleń o prawach człowieka z poziomu teoretycznego na praktyczny, dosłownie na ulice. Jest to zmiana podejścia – z koncentracji na „pomocy wykluczonym” na skupienie się na realizacji praw wszystkich obywateli miejskich.

Dr Anna Strzałkowska podkreśla, że Poznań to jedno z trzech najbardziej progresywnych miast w Polsce pod względem dbałości o politykę równego traktowania. Wyraziła też nadzieję, że Poznań stanie się punktem odniesienia dla innych miast w tej dziedzinie. Wspomniała również o istotnym gescie prezydenta Poznania, który kilka lat temu jako pierwszy otworzył Marsz Równości.

Projekt będzie trwał przez kilkanaście miesięcy i obejmie wiele szkoleń, analiz oraz pilotażowe propozycje związane z tworzeniem polityk miejskich. Marta Siciarek podkreślała, że w ramach projektu zostaną pokazane metody na konkretne realizowanie programów, projektów i usług publicznych, oraz jak w praktyce zrozumieć i wdrożyć perspektywę równego traktowania.

Udział Poznania w projekcie otworzy również możliwość wymiany doświadczeń z innymi polskimi miastami w ramach Sieci Miast Praw Człowieka.