Działania Urzędu Miejskiego w Czarnkowie, jak również samego miasta, staja się coraz bardziej przyjazne osobom niepełnosprawnym. Możliwość realizacji jednego z projektów finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyczyniła się do tej pozytywnej zmiany.

– Jako Gmina Miejska Czarnków, otrzymaliśmy grant o wartości przekraczającej 192 000 złotych, który umożliwił nam implementację tego projektu. Dzięki nim udało nam się zainwestować w nową windę osobową, którą zainstalowaliśmy w budynku Urzędu Miasta. Dodatkowo, na każdym piętrze budynku umieściliśmy plany tyflograficzne – informuje Beata Rybeńska.

Planowanie przestrzeni publicznej uwzględniło również potrzeby osób niewidomych i niedowidzących. W mieście zamontowano plany tyflograficzne w alfabecie Braille’a, które zawierają informacje na temat zabytków i instytucji publicznych. Te plany są dodatkowo wyposażone w moduł dźwiękowy, umożliwiający użytkownikom słuchanie komunikatów.

W ramach tego samego projektu, budynek Urzędu Miasta został wyposażony w pasy uwagi przed schodami, które mają na celu ostrzeganie osób niedowidzących o potencjalnym zagrożeniu. Na pierwszym i ostatnim stopniu montowane są specjalne nakładki, a poręcze zaopatrzone są w opisy w alfabecie Braille’a.

Tak zintegrowane rozwiązania, zapewniają mieszkańcom z niepełnosprawnościami lepszą dostępność do kluczowych dla funkcjonowania miasta instytucji.