W całym województwie wielkopolskim, funkcjonariusze policji będą brać udział w specjalistycznych szkoleniach z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Program szkolenia będzie dostępny dla 350 oficerów, dzięki wsparciu finansowemu od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Aż 350 policjantów i policjantek ze komend na terenie Wielkopolski zarejestrowało się do udziału w nadchodzącej edycji kursów pierwszej pomocy.

Spotkanie organizacyjne dotyczące tej inicjatywy miało miejsce właśnie w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Brał w nim udział Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, insp. Sławomir Piekut, wraz z członkinią Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Pauliną Stochniałek. Do rozmów dołączyli również Dyrektorka Departamentu Zdrowia, Anna Jackowska oraz mł. insp. Maciej Purol, Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu.

Licencja ratownika pierwszej pomocy pozwoli funkcjonariuszom na przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej zarówno przy użyciu sprzętu, jak i bez niego. Dodatkowo, nabyte umiejętności pozwolą policjantom na profesjonalnie unieruchomić złamania i zwichnięcia, skutecznie tamować obfite krwotoki oraz opatrywać poważne rany. Wykwalifikowani ratownicy będą mogli również ewakuować osób zagrożonych, udzielać wsparcia psychicznego poszkodowanym, prowadzić bierną tlenoterapię oraz podejmować działania zmierzające do ochrony przed hipotermią.

Posiadanie kwalifikacji ratownika pierwszej pomocy upoważnia do wykonywania działań ratunkowych, które wykraczają poza tradycyjny zakres pierwszej pomocy. Policjanci służby prewencyjnej są zwykle jednymi z pierwszych na miejscu wypadków komunikacyjnych, katastrof i innych tragicznych sytuacji, gdzie życie ludzi jest bezpośrednio zagrożone. Dzięki szkoleniu, wykwalifikowani funkcjonariusze będą mogli wspierać personel medyczny zarówno logistycznie, jak i merytorycznie.

Obecnie 362 policjantów służących w jednostkach wielkopolskich posiada już uprawnienia ratownika pierwszej pomocy.