Wyróżnienie w prestiżowym konkursie Employer Branding Excellence Awards 2024 zdobyła miejska kampania społeczno-edukacyjna „Zmień perspektywę na neuroróżnorodność”. Kampania ta miała na celu uświadomienie społeczeństwu istotności problematyki neuroatypowości w miejscach pracy i skłonienie pracodawców do zatrudniania osób neuroatypowych, w tym m. in. osób z autyzmem czy ADHD. Kampania promowała takie mocne strony osób neuroatypowych jak: kreatywność, umiejętność skupienia, specjalistyczne kompetencje czy precyzja i pasja.

„Przeciwdziałanie dyskryminacji, stygmatyzacji i uprzedzeniom, które prowadzą do wykluczenia osób neuroatypowych z rynku pracy oraz utrudniają im znalezienie zatrudnienia, to najważniejsze cele naszych działań” – mówi Marta Komorska, specjalistka ds. promocji w poznańskim Urzędzie Miasta i pomysłodawczyni kampanii. „Poprzez naszą akcję staramy się podkreślić wartość tworzenia środowiska pracy, które jest otwarte i inkluzywne.”

Konkurs Employer Branding Excellence Awards, którego organizatorem jest HRM Institute, odbył się już trzynasty raz. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych inicjatyw employerbrandingowych w Polsce i promowanie dobrych praktyk, które mogą służyć jako inspiracja dla innych pracodawców.

W ramach kampanii „Zmień perspektywę na neuroróżnorodność” zorganizowano wiele działań. Plakaty promujące kampanię pojawiły się na przystankach autobusowych i tramwajowych. Strona ta zawiera informacje na temat neuroróżnorodności, statystyki dotyczące zatrudniania osób atypowych w Polsce oraz rekomendacje dla pracodawców dotyczące wsparcia dla osób neuroatypowych.

Kampania była również częścią wydarzeń miejskich, gdzie spoty promujące ambasadorów akcji były dostępne dla widzów kina Muza i Pałacowego. Kampania uzyskała także szerokie pokrycie w mediach społecznościowych, gdzie posty poświęcone projektowi osiągnęły łącznie 1 560 884 wyświetleń.

Współpraca miasta z Uniwersytetem Ekonomicznym zaowocowała konferencją „Neuroróżnorodność w pracy”, skierowaną do przedstawicieli firm oraz środowiska akademickiego. W ramach tej konferencji odbyły się także warsztaty dla liderów i managerów zespołów atypowych.

Koncepcja kreatywna kampanii to dzieło poznańskiej agencji Lucky You.