W Poznaniu odbyły się największe Warsztaty z Udzielenia Pierwszej Pomocy. Był to efekt współpracy Policji z Komisariatu Poznań Nowe Miasto i Klubu Honorowych Dawców Krwi „policyjni KREWniacy”. Organizatorzy zaprosili mieszkańców miasta do nauki i doskonalenia umiejętności, które mogą okazać się niezbędne do ratowania życia.

12 czerwca br., Komisariat Policji oraz Policyjny Klub Honorowych Dawców Krwi, z pomocą różnych służb mundurowych i przyjaznych instytucji, zorganizowali kolejną edycję masowych warsztatów profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa. Głównym celem wydarzenia było edukowanie społeczeństwa, ze szczególnym naciskiem na młodzież szkolną, o zagadnieniach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem i pomaganiem innym. Inicjatywa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem – kilkaset osób wzięło udział w warsztatach.

Warsztaty miały na celu przekazanie młodym ludziom kluczowej wiedzy o ratowaniu życia. Uczestnicy mieli okazję nauczyć się algorytmów postępowania w sytuacji wypadków drogowych oraz trenowali szybkie i efektywne reagowanie na sytuacje zagrożenia. Ratownicy medyczni pokazywali, jak ważne jest umiejętne udzielanie pierwszej pomocy, a także promowali właściwe postawy w obliczu sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu.

W godzinach 8:00 – 13:00 na terenie parkingu Szpitala Wielospecjalistycznego im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 funkcjonował specjalistyczny ambulans do poboru krwi. Podczas kilkugodzinnej zbiórki krew oddało 30 osób, co pozwoliło na zebranie ponad 13 litrów cennego płynu ratującego życie.

Dokładnie o 12:00 uczestnicy warsztatów oddali hołd śp. sierżantowi Matuszowi Sitkowi, żołnierzowi 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, który poległ broniąc granic Polski.

Wydarzenie zgromadziło wiele różnych instytucji, takich jak Straż Pożarna, Polski Czerwony Krzyż, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna czy Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych. Obecni byli również pracownicy Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu, Fundacja Santander Bank Polska S.A. oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu.

Organizatorzy serdecznie dziękują za obecność i zaangażowanie uczestników w popularyzację wiedzy, która może uratować życie drugiemu człowiekowi. Do zobaczenia za rok!