Poznańskie Inwestycje Miejskie (PIM) podjęły decyzję o kompleksowej modernizacji Palmiarni Poznańskiej, która jest jednym z najstarszych i największych ogrodów tego typu w Polsce i Europie. Ta atrakcja turystyczna, umiejscowiona w Parku Wilsona, cieszy się ogromnym zainteresowaniem od ponad stu lat.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez spółkę PIM, prace nad projektem przebudowy Palmiarni rozpoczęły się już i obejmują opracowanie koncepcji, dokumentacji technicznej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Planowany termin zakończenia tych prac to trzeci kwartał 2024 roku.

Maja Chłopocka-Nowak, reprezentująca PIM, potwierdziła realizację tego ambitnego projektu. Zaznaczyła, że cały proces przebiega zgodnie z planem i obecnie trwa etap tworzenia dokumentacji projektowej oraz ubiegania się o niezbędne zezwolenia.

Zasobność finansowa potrzebna do sfinansowania całego przedsięwzięcia pochodzić będzie ze środków własnych Miasta Poznania. Prace mają na celu nie tylko poprawę stanu technicznego Palmiarni, ale również zwiększenie jej atrakcyjności dla zwiedzających.

PIM planuje szereg zmian, które mają poprawić doświadczenia zwiedzających. Do najważniejszych należy wymiana szkleń palmiarni, modernizacja głównego wejścia wraz z szatniami, rozbudowa akwarium i kawiarni oraz przebudowa części administracyjnej. Obiekt będzie także bardziej energooszczędny. Jednym z priorytetów jest odpowiednie zabezpieczenie unikatowych roślin i zwierząt żyjących w Palmiarni w czasie prowadzenia prac budowlanych.

Niezmiernie ważne jest, aby całość prac odbywała się z poszanowaniem historycznego charakteru obiektu – zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków. Przy opracowywaniu szczegółowych rozwiązań uczestniczą specjaliści wielu dziedzin, w tym botanicy i akwaryści.