Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego ostrowskiej komendy, podczas kontroli drogowej ciągnika siodłowego, wykryli nieprawidłowości w zapiskach tachografu pojazdu. Kierowca zestawu został pozbawiony prawa jazdy za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Dokładna analiza aktywności kierowcy ujawniła, że mimo rejestracji okresów odpoczynku, kierowca w tym czasie kontynuował jazdę. Za te wykroczenia prawo jazdy zostało mu odebrane a także nałożono mandat w wysokości 2 tysięcy złotych.

Tego dnia, 10 kwietnia, po godzinie 12:00, funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim przystąpili do rutynowej kontroli drogowej ciężarówki z naczepą. Analizując wydruk tachografu z dnia kontrolowanego pojazdu, odkryli, że podczas okresów rejestracji odpoczynku, pojazd nadal był w ruchu – co potwierdziło sprawdzenie karty w programie.

Podczas przeszukania pojazdu, policjanci odkryli urządzenie, które umożliwiało fałszowanie danych tachografu przez nierejestrowanie jazdy. Kiedy to urządzenie było podłączone, tachograf mógł zarejestrować fikcyjny odpoczynek nawet podczas jazdy. Takie właśnie wykroczenie dopuścił się 48-letni kierowca ciężarówki z województwa mazowieckiego, który za swoje czyny został ukarany mandatem w kwocie 2 tysięcy złotych, a jego prawo jazdy zostało mu odebrane.

Policjanci sporządzili pełną dokumentację kontroli drogowej, zawierającą protokół kontrolny oraz listę naruszeń. Wszystkie te dokumenty zostaną przekazane do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu, który będzie nadzorował dalsze postępowanie administracyjne.

Dodatkowo, przewoźnik pojazdu również musi liczyć się z konsekwencjami. Wobec niego zostanie wszczęte osobne postępowanie administracyjne, które może skutkować finansowymi konsekwencjami nawet do wysokości 10 tysięcy złotych.