Gniezno miało ogromne znaczenie w historii Polski, a nawet w historii Europy.

Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych powodów, dla których Gniezno jest tak ważnym miejscem.

Informacje nt. 1. zjazdu gnieźnieńskiego

Miejsce urodzenia państwa polskiego – w IX wieku na terenie Gniezna powstało pierwsze państwo polskie pod władzą Piastów. To właśnie z tego miasta Bolesław Chrobry zaczął podbój ziem zachodnich i wyzwolił Wielkopolskę spod panowania niemieckiego.

Miejsce koronacji pierwszych królów Polski – w Gnieźnie znajduje się piękna archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, która była miejscem koronacji pierwszych królów Polski m.in. Bolesława Chrobrego, Mieszka II i Bolesława Śmiałego. Katedra ta jest uważana za jeden z najważniejszych zabytków Polski.

Oprócz najważniejszych funkcji administracyjnych państwa polskiego, w Gnieźnie miał miejsce pierwszy historyczny zjazd władcy polskiego z cesarzem rzymskim – zjazd ten odbył się w roku 1000 w Gnieźnie i miał duże znaczenie dla rozwoju chrześcijaństwa w Polsce oraz dla ugruntowania pozycji Polski wśród innych państw europejskich. Jednak co dokładnie ustalono podczas I zjazdu gnieźnieńskiego?

I zjazd gnieźnieński – co ustalono oraz czemu go zwołano?

Na zjeździe tym wzięli udział m.in. cesarz rzymski Otto III, który przybył do Polski z Włoch, oraz biskup Bruno z Kwerfurtu. Podczas zjazdu Bolesław Chrobry został ochrzczony przez biskupa Bruno z Kwerfurtu, a cesarz Otto III uznał Polskę za państwo niezależne i nadał jej prawo do koronacji królewskiej.

Zjazd ten miał również znaczenie dla rozwoju polskiej oraz europejskiej kultury i sztuki. W trakcie odbył się m.in. turniej rycerski oraz przedstawienie teatralne, które było pierwszym tego typu przedstawieniem w Polsce. Zjazd stał się także inspiracją dla wielu artystów, którzy tworzyli dzieła związane z tematyką zjazdu gnieźnieńskiego.

Współcześnie zjazd ten jest uważany za ważne wydarzenie w historii Polski, a nawet Europy, a miejsce jego odbycia, czyli Gniezno, stało się symbolem narodowej tożsamości Polski. W Gnieźnie znajduje się także katedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, która jest uważana za jeden z najważniejszych zabytków Polski i stanowi miejsce pamięci związane z pierwszym zjazdem gnieźnieńskim.