Sejmik Wielkopolski podjął decyzję o uchwaleniu budżetu województwa na rok 2024. Przewiduje on finansowanie między innymi dla nowych obwodnic w Kościanie, Rogoźnie i Szamotułach. Pomimo prób wprowadzenia poprawek do budżetu przez radnych, wszystkie zostały odrzucone. Niezależnie od tego, radni z partii Prawo i Sprawiedliwość zwrócili uwagę na wzrost przychodów z podatku CIT.

Zatwierdzony budżet na przyszły rok wynosi 3,2 mld zł, przy czym deficyt budżetowy sięga 462 mln zł. Długi samorządu na koniec roku 2024 mają wynieść 434,7 mln zł. W czasie debaty budżetowej, radni PiS zwrócili uwagę na fakt, że zadłużenie województwa obecnie jest o 200 mln zł niższe niż w 2015 roku, kiedy to partia Jarosława Kaczyńskiego przejęła ster rządów. Podkreślali również, że kwota budżetu stale rośnie, co wiąże się z ponad trzykrotnym wzrostem dochodów z podatku CIT.

Marek Woźniak, marszałek województwa, skomentował tę sytuację, podkreślając, że przyczyny wzrostu dochodów z CIT powinny zostać dokładnie zbadane przez specjalistów. Zdaniem Woźniaka, nie można przypisywać całego tego sukcesu rządowi Zjednoczonej Prawicy. W jego opinii, trzeba wziąć pod uwagę stan kraju i rozwój przedsiębiorczości w 2015 roku. Przypomniał, że Wielkopolska była jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów.

Wszystkie poprawki zgłoszone do budżetu, z wyjątkiem dwóch zaproponowanych przez zarząd województwa, zostały odrzucone. Za przyjęciem budżetu na rok 2024 głosowało 27 radnych, natomiast siedmiu z nich wstrzymało się od głosu.

W planach na przyszły rok, oprócz budowy obwodnic w Rogoźnie, Szamotułach i Kościanie, znajduje się również finansowanie dla Muzeum Powstania Wielkopolskiego oraz przebudowy dawnego szpitala dziecięcego przy ulicy Nowowiejskiego w Poznaniu. Planuje się także utworzenie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Łącznie samorząd wojewódzki planuje przeznaczyć na inwestycje 1,4 mld zł.