Stacja orlen na ulicy Kościelnej ma zostać zamknięta w kwietniu. Znajdujący się obok parking również zniknie. Ale co będzie dalej z tym obszarem? Zapytaliśmy władze Poznania o plany na przyszłość tego miejsca.

Katarzyna Parysek-Kasprzyk, zastępczyni dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP, wyjaśnia, że wnętrze owalnicy przy ulicy Kościelnej to jeden z nielicznych dużych obszarów zieleni na Jeżycach. Jednak zgadza się, że teren ten wymaga dodatkowych nasadzeń oraz uporządkowania. Przez wiele lat, wraz z Radą Osiedla Jeżyce, prowadzone są prace nad zagospodarowaniem owalnicy, na której oprócz stacji benzynowej i parkingu znajduje się fragment ul. św. Wawrzyńca. Celem jest przekształcenie tej przestrzeni w biologicznie czynną powierzchnię zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Parysek-Kasprzyk podkreśla, że prace projektowe mające na celu stworzenie trzech koncepcji zagospodarowania przestrzeni dobiegają końca. Przewiduje się, że zakończą się one w drugim kwartale bieżącego roku. Celem jest stworzenie zielonej przestrzeni łączącej ciągi komunikacyjne z miejscami odpoczynku, spotkań i rekreacji. Projekt zakłada usunięcie stacji benzynowej i parkingu z obszaru owalnicy.

Prace budowlane mają ruszyć najwcześniej w przyszłym roku. Ogłoszenie przetargu jest planowane na przełomie 2024 i 2025 roku. Jednak realizacja tego projektu będzie zależała od zdolności miasta do pozyskania finansowania na tę inwestycję. Władze Poznania planują ubiegać się o środki unijne na ten cel.