Dzięki konkursowi miejskemu w Poznaniu, organizacje pozarządowe działające na polu kultury otrzymają łączną kwotę 23,2 miliona złotych na realizację swoich inicjatyw. Miasto Poznań utrzymuje swoje zobowiązanie do promowania lokalnej sceny kulturalnej, przyznając fundusze na 194 różnorodne projekty, w tym 43 planowane na okres dwóch lat i 28 na trzy lata. Wielka liczba, aż 358 poprawnie złożonych aplikacji świadczy o tym, jak ogromne zainteresowanie wzbudził konkurs. W końcu, finansowe wsparcie uzyskało 54% z nich.

Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania, odpowiedzialny za sprawy kultury, podkreśla istotność tego konkursu dla rozwoju lokalnej sceny kulturalnej.
Określa też wyjątkowy wpływ poznańskich organizacji pozarządowych na kształtowanie oferty kulturalnej miasta i wyraża nadzieję, że ten konkurs wesprze ich dalszą pracę oraz umocni niezależnych twórców, edukatorów i animatorów kultury.

Na potrzeby tegorocznego konkursu przeznaczono 12 milionów złotych, co oznacza wzrost o 2 miliony w stosunku do poprzedniego roku. W kolejnych latach, 2025 i 2026, zabezpieczono po 6 milionów złotych na każdy rok. Taka polityka finansowania to odpowiedź na postulaty sektora pozarządowego dotyczące stabilności finansowej.

Grzegorz Jura, przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania, zwraca uwagę, że powrót do wieloletniego finansowania jest krokiem ku umocnieniu stabilnego rozwoju organizacji oraz utrzymaniu ciągłej oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta. „Jest to również szansa na rozwinięcie działalności kulturalnej poza centrum miasta,” dodaje Jura, podkreślając różnorodność obszarów objętych wsparciem.

Konkurs jest odzwierciedleniem ambicji Poznania do równomiernego rozwoju sektora kultury. Fundusze zostały podzielone z myślą o wsparciu stałej działalności kulturalnej, festiwali, wydarzeń cyklicznych i jednorazowych. Największe wsparcie otrzymały projekty ogólnomiejskie, takie jak Towarzystwo im. H. Wieniawskiego czy Stowarzyszenie Czasu Kultury. W zakresie dofinansowania uwzględniono projekty z różnych dziedzin kultury, od sztuk wizualnych, poprzez muzykę i teatr, aż po edukację kulturową i artystyczną.

Organizacje, które nie uzyskały wsparcia w tym konkursie, będą miały kolejne szanse na dofinansowanie w ramach nowych naborów organizowanych przez Wydział Kultury. Miasto Poznań zapowiada również wprowadzenie funduszu małych grantów oraz konkursów z budżetów rad osiedli i Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, co dodatkowo urozmaici lokalną ofertę kulturalną.

Decyzje o przyznaniu dotacji były wynikiem prac komisji konkursowej, w której skład wchodzili reprezentanci miasta, sektora NGO oraz eksperci z różnych dziedzin kultury i nauki.