W 2020 roku, do miejskiego programu Poznańskiego Zaułka Rzemiosła, mającego na celu wspieranie rzemieślników, dołączyło 15 nowych pracowni. Anna Kosmaczewska, pełniąca rolę koordynatorki tego programu, zauważa, że im więcej uczestników przystąpi do tej inicjatywy, tym większe są możliwości dla wszystkich zaangażowanych.

Inicjatywa Poznańskiego Zaułka Rzemiosła, mająca na celu promowanie i wspieranie unikatowych działań rzemieślniczych, została uruchomiona w Poznaniu w maju 2017 roku. Jak wyjaśnia Anna Kosmaczewska, głównym celem tej inicjatywy jest promowanie i zachęcanie do rewitalizacji ekonomicznej, społecznej i kulturalnej miasta Poznania. Program ten stawia na wsparcie rzemiosła tradycyjnego oraz aktywizację zawodową osób bezrobotnych posiadających kwalifikacje w zawodach rzemieślniczych.

Dla rzemieślników decydujących się na przyłączenie do tego programu, korzyści są liczne. Te obejmują między innymi dostęp do miejskich pomieszczeń użytkowych, oferowanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z obniżonym o 50 procent czynszem. Uczestniczący w programie mogą również liczyć na wsparcie marketingowe w postaci kampanii medialnych i społecznych, umieszczenia informacji o firmie w mediach społecznościowych oraz udziału w wybranych wydarzeniach promujących rękodzieło. Anna Kosmaczewska wymienia również możliwość skorzystania ze specjalistycznego doradztwa i szkoleń oraz networking.

Anna Kosmaczewska podkreśla, że program Poznańskiego Zaułka Rzemiosła jest niezwykle udany. Zauważa ona rosnące zainteresowanie tą inicjatywą, szczególnie po spowolnieniu spowodowanym pandemią. W tym roku program rozszerzył się o kolejne 15 pracowni, co jeszcze bardziej podkreśla jego sukces.