Na terenie dzielnicy Jeżyce w Poznaniu, trwa budowa sześciokondygnacyjnego, nowoczesnego obiektu o powierzchni użytkowej 6,7 tys. m2. Inwestycja ta to Laboratorium Kryminalistyczne podległe pod Komendę Wojewódzką Policji, które będzie posiadać dodatkowo podziemny parking oraz zaplecze infrastrukturalne i specjalistyczne wyposażenie. Projekt od początku jest wspierany finansowo przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Wielkopolskie Laboratorium Kryminalistyczne, zatrudniające 72 osoby, w tym 57 funkcjonariuszy i 15 pracowników cywilnych, plasuje się wśród największych podobnych jednostek w Polsce. Do końca października bieżącego roku wykonano tam analizy m.in. 11,5 tys. śladów daktyloskopijnych, 7624 próbek DNA, 409 kg narkotyków oraz 2690 części samochodowych i pojazdów.

14 listopada 2023 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, doszło do podpisania umowy pomiędzy Markiem Woźniakiem – Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego a Piotrem Mąką – Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu. Umowa ta dotyczyła kolejnego dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego dla budowanego laboratorium. Samorząd przekazał już wcześniej 5 milionów złotych na ten cel, a teraz zobowiązał się do przekazania kolejnej transzy – również w wysokości 5 milionów złotych.

Według Marszałka Marka Woźniaka, nowe Laboratorium Kryminalistyczne będzie kluczowe dla bezpieczeństwa mieszkańców Wielkopolski. Dzięki najnowocześniejszemu sprzętowi laboratoryjnemu oraz współpracy z poznańskimi uczelniami, laboratorium to będzie w stanie rozwiązywać najtrudniejsze zagadki kryminalistyczne, co wpłynie na skuteczność procesu dowodowego i skazanie sprawców przestępstw. Dodatkowo, laboratorium to będzie pełniło ważną rolę prewencyjną.

Obecnie kosztorysowy koszt całej inwestycji wynosi 113,8 mln zł. Obiekt jest w stanie surowym, częściowo zamkniętym. Prace dotyczące pokrycia dachu oraz montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych są już w trakcie realizacji.

Piotr Mąka, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, podkreśla, że budowa laboratorium to ogromny krok naprzód. Bez odpowiedniego sprzętu i nauki, wykrywanie najcięższych przestępstw byłoby niemożliwe. Dzięki nowemu Laboratorium Kryminalistycznemu, które jest jednym z największych i najnowocześniejszych w Polsce, zakres zadań będzie mógł zostać rozszerzony.

Wzrost wykrywalności przestępstw kryminalnych, zwiększenie skuteczności oraz ilości wykonywanych badań – to główne cele budowy nowoczesnej siedziby Laboratorium Kryminalistycznego. Poprawa bezpieczeństwa na obszarze województwa wielkopolskiego to kolejny korzyść płynąca z tej inwestycji.

Aktualnie laboratorium realizuje badania w zakresie 13 dziedzin kryminalistyki, podzielone na 6 sekcji: biologii i genetyki, chemii, daktyloskopii i traseologii, mechanoskopii i balistyki, antroposkopii i informatyki śledczej, badań dokumentów i fonoskopii.

Warto dodać, że Urząd Marszałkowski już wcześniej wspierał finansowo Laboratorium Kryminalistyczne. Wysokość tego wsparcia wynosiła blisko 600 tys. złotych, a pieniądze te przeznaczone były na zakup chromatografu gazowego ze spektrometrem masowym GC/MS oraz młynka planetarnego.