Rozstrzygnięcie wyborów, które miały miejsce ostatnio, były okazją do zanotowania rekordowej frekwencji wyborczej w historii III RP. Ponad 73% wszystkich obywateli posiadających prawo do głosowania, postanowiło skorzystać z tego przywileju. W przypadku Wielkopolski wskaźnik ten był nawet wyższy.

Te wybory odniosą triumf w annałach. Obywatele Polski, zdecydowani, aby wpłynąć na bieg historii swojego kraju, stawili się masowo przed urnami wyborczymi.

Według najnowszych informacji dostarczonych przez Państwową Komisję Wyborczą, frekwencja na szczeblu krajowym osiągnęła prawie 73%. W Wielkopolsce współczynnik ten przekroczył 75%. Udało się również przyciągnąć do udziału w wyborach tych, którzy na co dzień nie zajmują się sprawami polityki.

Wśród powiatów wielkopolskich największą frekwencję zanotowano na terenie powiatu poznańskiego – wyniosła ona ponad 83%, a w Poznaniu – ponad 82%. Tymczasem powiat złotowski znalazł się na drugim krańcu skali, z frekwencją przekraczającą 66%. Eksperci zwracają uwagę, że aż do końca kampanii wyborczej żaden z komitetów nie mógł być pewien zdobycia większości parlamentarnej, co dodatkowo mobilizowało wyborców.